Z. hadde sin første separatutstilling i 1969, ni år etter at hun hadde avsluttet sin utdannelse som mosaikkunstner ved kunstakademiet i Ravenna. Her ble hun opplært i den klassiske mosaikktradisjonen med bruk av ravennatisk smalto (brent glass). Foruten arbeider innenfor denne strengt systematiske teknikk, viste hun også kombinasjoner av glassbiter med en friere bruk av naturstein. Senere har Z. videreutviklet denne teknikk. Naturstein fra turer i norsk natur eller utlandet, gjerne runde strandsteiner eller granittbiter fra fjellet, brukes sammen med glassbiter. Bitene arrangeres direkte på underlaget til abstraherte komposisjoner, og gir ofte inntrykk av natur- eller romopplevelser. Z. arbeider utelukkende med mosaikk. Med unntak av portretter, har hun holdt seg til forskjellige grader av abstraksjoner, der naturformer kan fremtre klart. Fargebruken varierer hun etter materialets egenart, fra mørke, tunge jordfarger til lysende dekorative farger. Z. har hatt en rekke offentlige oppdrag, bl.a. 24 bilder til Sunnaas sykehus, Nesodden. Hun har engasjert seg internasjonalt innenfor moderne mosaikk-kunst og dens tematiske og tekniske muligheter.