Faktaboks

Harriet Backer Ziolko
Født
3. desember 1934, Oslo

Z. hadde sin første separatutstilling i 1969, ni år etter at hun hadde avsluttet sin utdannelse som mosaikkunstner ved kunstakademiet i Ravenna. Her ble hun opplært i den klassiske mosaikktradisjonen med bruk av ravennatisk smalto (brent glass). Foruten arbeider innenfor denne strengt systematiske teknikk, viste hun også kombinasjoner av glassbiter med en friere bruk av naturstein. Senere har Z. videreutviklet denne teknikk. Naturstein fra turer i norsk natur eller utlandet, gjerne runde strandsteiner eller granittbiter fra fjellet, brukes sammen med glassbiter. Bitene arrangeres direkte på underlaget til abstraherte komposisjoner, og gir ofte inntrykk av natur- eller romopplevelser. Z. arbeider utelukkende med mosaikk. Med unntak av portretter, har hun holdt seg til forskjellige grader av abstraksjoner, der naturformer kan fremtre klart. Fargebruken varierer hun etter materialets egenart, fra mørke, tunge jordfarger til lysende dekorative farger. Z. har hatt en rekke offentlige oppdrag, bl.a. 24 bilder til Sunnaas sykehus, Nesodden. Hun har engasjert seg internasjonalt innenfor moderne mosaikk-kunst og dens tematiske og tekniske muligheter.

Familierelasjoner

Datter av

 • Marie Louise Mustad
 • Kaare Backer

Gift med

 • Janusz Ziolko

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1953-56
 • Accademia di Belle Arti, Ravenna, Italia under bl.a. Renato Signorini 1956-59
 • Académie des Beaux-Arts, Paris 1960-61

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Fransk statsstipend 1960
 • italiensk statsstipend 1971
 • Rørosstipend 1977
 • Akershus fylkes kulturstipend 1978
 • Statens garantiinntekt fra 1979
 • Studieopphold i Ravenna, Italia 1956-59
 • Paris 1960-61
 • Ravenna 1971
 • Hellas 1981
 • Tyrkia 1982
 • årlige reiser til Ravenna siden 1971

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Styremedlem International Association of Contemporary Mosaicists fra starten 1980

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Mosaikkbilder: Altervegg Asker krematorium (1958-59)
 • Drammen krematorium (1959)
 • Festsalen Gausdal Høyfjellshotell (1964)
 • Ankomsthallen Villa Høgda Pleiehjem, Oslo (ca. 1970)
 • Ringerike krematorium
 • Sunnaas sykehus, Nesodden (ca. 1974)
 • Diakonsykehuset, Bergen: CBC forretningsgård, København
 • Styrerommet Vesta Hygea, Bergen (1979)
 • Ringerike Sparebank (1980, -83)
 • NVE-Samkjøringen i Oslo (1983)
 • Fellesdata, Oslo (1983)
 • Representer i Bergen Billedgalleri
 • Norsk kulturråd

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1959
 • Høstutstillingen, 1961
 • Unge Kunstneres Samfunn utst., 1970

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1970, s. 62
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 55
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 54
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 185
 • La Cote des Arts, 1978, nr. 15
 • Kulturnytt, 1981, nr. 1
 • Farmand, 07.02.1981, (ill.)
 • Ringerike Sparebank 150 år, 1983
 • Il Mosaico, un modo di costruire imaginni, 1983, (ill.)
 • Nationen, 02.10.1959
 • i Morgenposten, 19.03.1969
 • i Morgenbladet, 20.03.1969
 • i Aftenposten, 25.03.1969
 • i Aftenposten, 05.04.1974
 • i Arbeiderbladet, 25.03.1969
 • i Verdens Gang, 25.03.1969
 • i Dagbladet, 26.03.1969
 • i Dagbladet, 16.06.1971
 • i Arbeiderbladet, 22.06.1971
 • i Vårt Land, 08.04.1974
 • i Dagbladet, 17.04.1974
 • i Morgenavisen, 10.09.1974, (ill.)
 • i Bergens Tidende, 20.09.1974
 • i Rogalands Avis, 14.01.1976, (ill.)
 • Adresseavisen, 10.03.1976, (ill.)
 • Verdens Gang, 19.03.1977
 • Aftenposten, 15.04.1978, (ill.)
 • Aftenposten, 26.04.1978
 • A.-magasinet, 1978, nr. 10 (ill.)
 • i Gudbrandsdølen/Lillehammer Tilskuer, 04.02.1981, (ill.)
 • Hamar Arbeiderblad, 07.03.1981
 • Hamar Arbeiderblad, 11.03.1981
 • Samhold Velgeren, 23.03.1981
 • Morgenavisen, 12.08.1982
 • i Bergens Tidende, 31.08.1982
 • Romsdalsp., 27.01.1983
 • Romsdalsp., 31.01.1983, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 28.01.1983, (ill.)

Arkivalia

 • TV-program julen 1980, NRK Fjernsynet
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv