K.s skulpturer følger tradisjonen fra Per Palle Storm og Per Ung. I arbeider som Ballettdanser og Arbeidsløs er følsomhet forent med overbevisende uttrykkskraft. Den håndverksmessige utførelsen viser godt håndlag og stor teknisk dyktighet.