E. har vært mest aktiv som portrettmaler, men hennes produksjon omfatter også landskaper, stilleben og fabrikkmotiver.