Faktaboks

Nicolai Larsen Borg
Født
1673
Død
1764, Christiania

B. er visstnok utdannet hos sin far og har fulgt ham som medhjelper ved en rekke av hans arbeider. Det foreligger ingen opplysninger om at B. har vandret på faget. Men den 10. desember 1715 tok han borgerskap som billedhugger i Christiania.

Det første kjente, kildebelagte arbeide av ham er fra 1709, året etter at Lars B. hadde utført inventaret i Bragernes kirke, Drammen. Det ble da reist en monumental port i muren foran Strømsø kirke, Drammen, og B. skar ut Frederik 4.s kronede monogram over porten. Hele muren er forsvunnet, men å dømme etter en gammel akvarell, var monogrammet omgitt av ornamenter, sannsynligvis akantusranker. Til å begynne med arbeidet B. i farens stil, men visse trekk tyder på at det er B. som har utført døpefonthimmelen i Enebakk kirke (1713) og døpefont med himmel i Fluberg kirke fra omtrent samme tid. I 1713 fikk han visstnok i oppdrag å utføre en nå forsvunnet altertavle i Rælingen kirke. Det eldste sikre arbeide som kjennes, er altertavlen i Lunder kirke på Ringerike fra 1718, formet som en ramme omkring et stort, nå forsvunnet maleri. B.s akantusranke er her tørrere og spissere enn Lars B.s, og et nytt trekk er englehodene som stikker fram midt oppe i rankene. På stilistisk grunnlag har Astrid Bugge og senere Roar Hauglid henført inventaret fra Grinaker kirke, nå i den nye Tingelstad kirke, til B. Bare rester er bevart: En noe ombygd, sekskantet prekestol med himmel, døpefont med himmel, korskrankebekroning (nå orgelbekroning) og to allegoriske kvinneskikkelser av Justitia og Pietas. Her kommer flere nye trekk fram, en stadig mer utpreget bruk av figurer, særlig buttede amoriner på prekestol- og døpefonthimlene, et begynnende innslag av regencens båndornamentikk i den overlegent skårne døpefonten og et sterkt manieristisk drag i de to elegante allegoriske kvinnefigurer. Ut fra stilistiske kriterier er altertavle og døpefont med himmel i Nykirke på Modum henført til B. Denne altertavlen har uttalt regencepreg. Stilistisk er også to dyktig skårne engler hengende under taket i Hobøl kirke tillagt B. I 1722, 1724 og 1726 har B. arbeidet i Vår Frelsers kirke i Christiania. Det gjelder dekorerte pillarer under nyoppsatte pulpiturer, 10 bestilte figurer på en ny korskranke (som ikke ser ut til å være utført) og komplettering av de gamle dekorasjoner som var overført til et nybygget orgel.

I sine senere arbeider var B. kommet fram til en personlig stil. Men nettopp i 1720-årene ble hans virksomhet som billedhugger avbrutt på grunn av svekket syn. I stedet begynte han kjøpmannsvirksomhet og gårdhandel og døde som en holden mann i 1764.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • Christiania, 1722-1769 med Sara Eiksdatter

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Port i muren til Strømsø kirke (1709, forsvunnet)
 • Døpefontarbeider Enebakk kirke og Fluberg kirke (ant. 1713)
 • Altertavle i Lunder kirke Ringerike (1718)
 • Inventar i Grinaker kirke, nå i Tingelstad kirke
 • Døpefont i Nykirke, Modum
 • Engler i Hobøl kirke
 • Dekorasjoner i Vår Frelsers kirke, Oslo (1722, -24, -26)

Litteratur

 • Norderhovboken, (Kristiania, 1914, s. 83
 • Finne Grønn, S.H., Christiania Borgerbok 1698–1799, Christiania, 1921
 • Schnitler, C.W., Skulpturen i det 18. Aarhundrede, Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 93, 119
 • Hadeland I, Oslo, 1932, s. 262–264
 • St. Halvard, 1933, s. 72
 • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, s. 239
 • Alsvik, H., Strømsø kirke i 275 år, Drammen, 1942, s. 48
 • Christie, S., Christie, H., Norges kirker, Akershus, Oslo, 1969, bd. 1, s. 146, bd. 2, s. 125, 147, 384
 • Gjesdahl, J. Christie, Gjesdahl, K. Mellbye, Buskeruds kirker, Drammen, u.å., s. 14, 19

Faktaboks

Nicolai Larsen Borg