B. debuterte på den Nord-Norske Kunstutstilling i 1969. Hun uttrykker seg i et kombinert figurativt og nonfigurativt formspråk. Ofte setter hun en geometrisk eller en menneskelig form mot en udefinert bakgrunn, et rom av luft eller skyformasjoner. B.s fargevalg har hittil for det meste bestått av mørke farger hvor lysere partier bryter gjennom. Hun maler helst med akryl, men anvender også akvarell og olje. Studieoppholdet i India betydde meget for B.s kunstneriske utvikling. Hun er sterkt opptatt av indisk filosofi. Inntrykkene fra hennes Indiareise kom tydelig til uttrykk i de arbeider hun utstilte i Trondheim Kunstforening i 1975. B. er opptatt av rommet, i oss og utenfor oss. Problemstillingen kretser rundt mennesket som en del av en kosmisk helhet. På sine siste utstillinger har hun også vist en del naturtro landskapsakvareller.