Faktaboks

Vilhelm Norsted
Født
3. februar 1872, Elverum
Død
20. oktober 1944, Oslo

Elverum Sparebank. Ukjent. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

N. var assistent hos arkitekt Heinrich Jürgensen i Kra. et år 1898–99, deretter noen måneder hos A/S Frølich-passagen samme sted. Han var assistent hos Henrik Bull i Kristiania ca. en måned 1901 før han opprettet egen praksis samme sted.

De få utførte arbeidene man kjenner fra N.s arkitektvirksomhet er alle på Elverum og røper en sikker sans for steds- og funksjonstilpasset form og materialbruk forankret i periodens skiftende nasjonale stilarter. Villa Evjeer en panelt trebygning i det samtiden kalte sorenskriverstil med halvvalmet tak, varierte vindusformer, mange utbygg i form av arker, karnapper og verandaer og med empirestil-detaljer. N. har dessuten utført akvareller med eldre arkitektur som motiv.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Georg Ferdinand Norsted, sakfører (1828 - 1904)
 • Karen Henriette Scheel (1842 - 1872)

Utdannelse

 • Praksis Akers mekaniske verksted ett år
 • Horten tekniske skole eksamen 1892
 • murerpraksis én sommer
 • Den kgl. Tegneskole
 • eksamen Baugewerbeschule, Eckernförde, Tyskland, 1895
 • Königlich Technische Hochschule Charlottenburg, Berlin 1895–98
 • assistent hos Regierungsbaumeister Menken i Berlin 1897–98

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1904
 • Yngre arkitekters forenings stipend 1904–05
 • Schäffers legat 1906 og -09
 • Studiereiser til England og Nord-Frankrike 3 1/2 mnd. 1904

Stillinger, medlemskap og verv

 • Sekretær Den Norske Ingeniør- og Arkitektforenings arkitektavdeling og Yngre arkitektavdelings komité for bruk av naturstein i bygninger 1904
 • medlem Kristiania Arkitektforenings 10-manns-utvalg fra 1908
 • medlem komité for tomt til Glomdalsmuseet 1910
 • jurymedlem Selskapet for Norges Vels og Emigrationsselskapets konkurranse om landarbeiderbruk 1910
 • medlem Kristiania Arkitektforening og Kunsthistorisk forenings utvalg for oppsyn med arbeider på embetsgårdene ca. 1910
 • suppleant Kristiania Arkitektforenings styre 1914–15
 • medlem fasadekomité Kristiania Arkitektforening 1921–22
 • medlem Kristiania Arkitektforening til 1924

Utførte arbeider

 • Alle i Elverum. Villa Evje i Leiret for overrettssakfører J. A. S. Amundsen (1912)
 • Hovedbygning Storhov gnr. 51/1 i Heradsbygd for grosserer O. H. Svenkerud (ca. 1915)
 • Brigadesjefsbolig ved Kirkenær (1916)
 • Konkurranseprosjekter: 3. premie festivitets- og kommunelokale i Elverum (før 1903)
 • 2. premie for Ålesund kirke sm.m. Carl Ferdinand Linthoe (1904)