Andre opplysninger

  • Han utførte bl.a. prekestol og altertavle i Råde kirke (1638), antagelig prekestol i Berg kirke, Østfold (1629) og i Våler kirke, Østfold (1636). Hans arbeider er influert av bilthuggeren i Christiania, men er grovere og tyngre utformet.

Bosatt (pr 1982-1986)

  • Moss, kom fra Christiania

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Råde, Berg og Våler kirker i Østfold

Litteratur

  • Fett, H., Norges kirker i det 16de og 17de aarhundrede, (Kristiania, 1911, s. 49, 66, 146
  • Christie, H., Christie, S., Østfold, Norges kirker, Oslo, 1959, register bd. 2, s. 354 (ill.)

Arkivalia

  • Revold, R., Bilthuggerkunsten i Christiania under renessanse og barokk, Universitetet i Oslo, 1947, s. 38, magistergradsavhandling

Faktaboks

Knud