Faktaboks

Nicholas Byer
Beyer, Nicolaus
Født
Trondheim
Død
1681, Sheen, Surrey, England, eller 1682

De siste fire år B. levde, bodde han hos Sir William Temple, diplomat, statsmann og skribent, etter at denne hadde trukket seg tilbake til sitt landsted i Sheen. Her var B. beskjeftiget med forskjellige slags maleri. Han døde, lovende og ung, som følge av et utsvevende liv, og var den første som ble begravd i kirken St. Clement Dane i Strand i London etter kirkens ombygning av Wren 1680–82. Dette fortelles første gang av Bainbrigge Bunkeridge i 1706 og er så blitt gjentatt, ofte ordrett, i leksikale verker i England (f.eks. av Horace Walpole), Tyskland, Nederland og Danmark, mens norske forskere har prøvd å sette B. inn i kunsthistoriske sammenhenger (Schnitler, Grevenor). Naglers påstand om at han skal ha malt medlemmer av den engelske kongefamilie virker lite troverdig. Ingen spesifikke verker av B. omtales i litteraturen, og ingen bevarte arbeider er forsøkt knyttet til hans navn. Grevenor mener at han egentlig het Nicolaus Beyer.

Litteratur

  • Buckeridge, B., An Essay towards an English School with the Lives and Characters of above 100 Painters, London, 1706, (et tillegg til The Art of Painting and the Lives of Painters...Done from the French of Monsieur De Piles)
  • Walpole, H., Anecdotes of Painting in England, London, 1762-1771
  • Nagler, Künstler Lexicon, München, 1835
  • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildende Künstler, Leipzig, 1911, bd. 5
  • Schnitler, C.W., i Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925, bd. 1, s. 398–399
  • Schnitler, C.W., i Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 137
  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk 1550–1700, Oslo, 1927, s. 305–306

Faktaboks

Nicholas Byer