Andre opplysninger

  • Det har vært antatt at M. og broren Ole M. har tegnet bygningene de oppførte på Nygårdshøyden i Bergen. Men som andre bergenske byggmestre på slutten av 1800-tallet, har de henvendt seg til arkitekter for å få tegnet bygninger som krevde en spesiell utforming og dekorativt utstyr. "Parkveien 6, 8 og 10" er f.eks. tegnet av arkitekt J. Faye og oppført av M. 1886 - 88. De kjøpte byggegrunnene og oppførte husene ferdige til salgs.

Litteratur

  • Bergens Byes Matrikel 1887, Bergen, 1888
  • Bergens Byes Matrikel 1898, Bergen, 1898
  • Tschudi Madsen, S., Et jubileumsønske for Bergen, Bergen, 1969, s. 21, 27
  • Torvanger, å. M., Nordhagen, P. J., Miljø i oppløsning. Bergensarkitektur 1850–1916, Bergen, 1970
  • Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5, s. 41 (ill.)

Arkivalia

  • Bull, Schak, Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880-1930, Bergen, Bergen Arkitektforening, 1932, manuskript i
  • Bygningskommitionen og reguleringskommitionens protokoller 1886 fol. 85, 141, Bygningssjefen i Bergen, arkivet