B. malte portretter (bl.a. av Kristofer Janson, 1887 og guvernør, senere president, W. McKinley 1896), landskaper, genremotiver, samt historiske og religiøse scener. Han var særlig kjent for sine variasjoner over portrettmotivet Norsk los.