Andre opplysninger

  • Nevø av mestermaler og bilthugger Ole K. K. er første gang nevnt i 1763 da han malte Kjerringøy kirke. Han har utført arbeider i Mo og Hemnes kirker (1767), Kvæfjord kirke (1764), Vågan kirke (nå i Værøy), Træna kirke (1773) og malt altertavlen i Tovik kirke (tidligere Skånland kirke). K. er en svak figurmaler, men til dels en fin kolorist. Han var også sin onkels medarbeider i flere kirker.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Kvæfjord, Nesna, Værøy, Træna og Tovik kirker

Litteratur

  • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 9
  • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, s. 250
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, register
  • Hagn, A., Kirkemalere i Nord-Norge, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1939, s. 116–22 (ill.)

Faktaboks

Paul Kolset