S.' arbeid som billedkunstner faller i første rekke sammen med GRAS-gruppas aktiviteter i årene 1970-74. Allerede i assemblagen Hellas (1969) finner man et politisk budskap forbundet med et provoserende formspråk. På den første store GRAS-utstillingen i 1970 vakte S. oppsikt med sin aktuelle kommentar til Mardøla-utbyggingen. Et maleri på plankebunn viser i stilisert form høyspentmastenes fremmarsj mot naturressursene. Slike ukonvensjonelle pannåer ble et særmerke for S. Utgangspunktet er popkunstens material-estetikk, men for S. var det også viktig å knytte an til de illegale politiske bilder og grafitti på plankegjerder i bymiljøet. S.' stiliserte billedform egnet seg godt for silketrykk, den foretrukne teknikken innen GRAS-gruppa. På separatustillingen Hav og anna, Unge Kunstneres Samfunn 1974, presenterte han akvareller i miniformat, marine motiver med en humoristisk/poetisk undertone. S. har også malte større gouacher med ramsalte kystmotiver.