M. kom til Norge og bosatte seg som gullsmed i Christiania. Siden flyttet han til Telemark, var i noen år lensmann og siden klokker i Vinje og drev hele tiden sitt kunsthåndverk. Han var kjent for sitt fine filigransarbeid, og alle hans fire sønner ble sølvsmeder.