S.' far skal ha vært aktiv rosemaler i Fjotland, og farens bror Ånen Jesperson Urdal (1772/73-1835) var den første kjente rosemaler aktiv i Urdal i Kvinesdal. Lite er kjent av deres arbeider. S. regnes som en dyktig rosemaler, og har bl.a. utført altertavlene i Eiken kirke, Lyngdal og Åseral kirke.