B. startet privat arkitektpraksis i Ålesund i 1903. Etter bybrannen 1904 bygde han en lang rekke leie- og forretningsgårder i forskjellige varianter av den typiske ålesundske jugendstil.