Utdannelse

Harriet Backers malerskole 1896; Kristian Zahrtmanns malerskole, København kort tid 1897.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

G. fikk Finnes legat 1896, -97; Studiereise til Italia 1897.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Helge Væringsaasens samlinger, Elverum
  • Drammens Faste Galleri
  • Oslo Bymuseum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Høstutstillingen, 1898
  • Høstutstillingen, 1900

Litteratur

  • Folkebladet, 1906, nr. 7
  • Drammens Kunstforening, katalog over Det Faste Galleri, Drammen, 1954, s. 36
  • Elverum Kunstgalleri. Helge Væringsaasens Samlinger, Elverum, 1957, katalog
  • Kunst og Kultur, 1958, s. 43
  • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s.186