Faktaboks

Adolph Claudius Tidemand
Tidemand, Clas
Født
3. juli 1854, Christiania
Død
12. juni 1919, Tjøme

T. har neppe fått noen vesentlig undervisning av sin onkel Adolph T. som døde i august 1876, men har likevel mottatt sterke inntrykk av hans kunst. Som sin onkel søkte han til Düsseldorf, men i 1873 var byens rolle som moderne kunstnersentrum på det nærmeste utspilt. T. var således sammen med Gerhard Munthe og Hans Dahl blant de siste norske kunstnere som søkte sin utdannelse der. Portrett av Augusta Løchen (1879) er det eldste kjente daterte maleri av T. I dette bildet, som røper en noe usikker tegneferdighet, har han fulgt sin læremester Sohns interesse for det stofflige, samt hans utstuderte, her noe dempede koloritt. Enda nærmere Sohn har han beveget seg i sine to, trolig eneste historiske portretter: Christianias første borgermester Laurits Ruus (trolig 1870-årene, Oslo rådhus) og Christian II i sitt studerkammer (1882). Begge viser düsseldorfskolens interesse for en korrekt gjengivelse av den historiske staffasje i alle dens detaljer, teknisk overbevisende malt, med små, nitide penselstrøk. Laurits Ruus er gjengitt noe teatralsk, med imponerende pondus og med kunstnerens egne ansiktstrekk. T. hadde størst suksess som portrettmaler og fikk en rekke bestillinger på portretter, som han dyrket hele sin tid som maler. De fleste er som portrettet av Augusta Løchen holdt i düsseldorfskolens noe tunge koloritt, slik at den portrettertes ansikt og hender klart fremheves ved hjelp av farge, lysføring og gjerne små, psykologiserende detaljer. Det siste kommer til sin rett i Portrett av fru Janna Smith (1880). Forutsetningene fra düsseldorfskolen er også klart til stede i de mange genremotivene T. malte, f.eks. Fornærmet (1885). Motivisk har nok onkelen Adolph T. vært et forbilde, men utførelsen er lagt mer opp mot det nærmest fotografisk nøyaktige, på lignende måte som hos T.s samtidige Nils Bergslien. T. har dessuten under sin virksomhet i Norge malt en rekke landskaper der aspekter av samtidens friluftsmaleri kommer til syne, og disse skiller seg fra hans øvrige, atelier-pregede produksjon. Eksempler på dette er en del malerier fra et opphold i 1883 eller 1884 hos onkelen Nils T., som da var sogneprest på Værøy, bl.a. Værøy kirke og Begravelse på Røst.

På bakgrunn av fellestrekkene til sin onkel Adolph T., så som navnelikheten og interessen for genre- og historiemalerier, har T.s malerier flere ganger blitt forvekslet med onkelens.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Nicoline Bolette Jæger (1819 - 1893)
  • August Tidemand, lege (1816 - 1883)

Utdannelse

  • Kunstak., Düsseldorf 1873–74, under Wilhelm Sohn 1879–82

Stipender, reiser og utenlandsopphold

  • Reise til Capri 1910
  • Nord-Afrika. Studieopphold i Düsseldorf 1873–75, 1879–82, flere ganger i 1880-årene

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Christianias første borgermester Laurits Ruus, Oslo Rådhus (olje 1870-årene).

Faktaboks

Adolph Claudius Tidemand