Faktaboks

Alf Løvberg
Løvberg, Alf Gunnar
Født
19. september 1899, Kristiania
Død
17. oktober 1986, Son

I L.s kunstneriske virksomhet har maleriet hele tiden stått sentralt. Det har ikke vært rom for eksperimenter verken når det gjelder teknikk eller formspråk. Lavmælt og rolig har kunstneren utdypet de maleriske tema og problemer som han fra første stund ble opptatt av. Den første innføring fikk han av lærere med dyp forankring i naturalismen. Men møtet med Gromaires kraftige forenklede formspråk og, i enda større grad, med dansk maleritradisjon, ble avgjørende. Utgangspunktet har alltid vært naturmotivet, landskap og figurgrupper, men bortsett fra enkelte arbeider fra 1920-årene har det aldri vært tale om arbeid foran motivet. Det er forenklede erindringsbilder der alle unødige detaljer er skrellet vekk. Erindringer fra dansk landskap har kunstneren stadig vendt tilbake til. I et dempet mollstemt valørmaleri er fargeplanene satt klart opp mot hverandre uten illusjonsskapende elementer. Forskyvning av planene og avstemming av fargene skaper rom og perspektiv. I de tidligste bildene fra 1940-årene gir en dus og bløt malemåte uten skarpe grenser, en myk stemning, som i Vårkveld, (1946, Nasjonalgalleriet, Oslo). Etter hvert ble penselstrøkene mer presise, grensene skarpere, til og med forsterket med svarte konturer. Landskapet er gjengitt med et par horisontale linjer, figurene er forenklede grunnformer og utgjør de vertikale elementer slik som i Fiskerkoner ved Vesterhavet (1949). Det er karakteristisk at det aldri er enkeltindivider som er fremstilt, men anonyme grupper som går opp i en enhetlig stemning. Koloristisk viser L. en stabil og konsekvent holdning gjennom hele sin produksjon. Med et dempet anslag av 3–4 farger legger han hovedvekten på gråskalaen. Bildene gir ikke sjelden et nakent inntrykk, de kan synes å leve på et absolutt eksistensminimum. Men fargen kan fornemmes underlig mykt i en vár stemning som Hedegård (Riksgalleriet), i dyp blått og grønt med innslag av svart og mattrødt. Fargen kan også gi en fortettet melankoli som i Enken (1951). L. har også vist bilder av en helt annen karakter. I en sterkt forenklet, nesten tørr og saklig tegnestil, formidler de en robust humor. Det gjelder f.eks. Fra museet og Sirkusfamilien og en serie på 7 bilder med motiv fra sagn og saga (alle stilt ut i 1960-årene). L.s maleri har stått temmelig isolert i samtidig norsk malerkunst. Med stor konsekvens har han arbeidet innenfor et sterkt begrenset register. Det er en billedarkitektur der små variasjoner i fargen og nesten umerkelige forskyvninger av elementer gir liv til et tilsynelatende statisk billedmønster. I de senere år har en noe rikere, mer vibrerende koloritt kommet inn i disse bildene.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Emilie Wrangell
 • Enok Løvberg

Gift med

 • Ragnhild Nylev

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Son

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania under August Eiebakke og Eivind Nielsen 1918
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Halfdan Strøm og Chr. Krohg høsten 1922
 • elev av Torstein Torsteinson 1931
 • Søren Onsager og A.C. Svarstads malerskole 1933
 • elev av Marcel Gromaire, Paris 1936
 • kunstakademiet, København under Aksel Jørgensen 1937

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Hamsuns stipend 1946
 • Ib Schlytters legat 1948
 • Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1950
 • Blom-stipend 1951
 • P.M. Røwdes legat 1960
 • Statens reise- og studiestipend 1969
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1972–74
 • Stipend for eldre fortjente kunstnere fra 1975
 • Lange opphold i Danmark
 • Spania
 • Italia
 • Hellas
 • Frankrike
 • reiser til Tyskland
 • Nederland
 • Ungarn

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Moss Kunstgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Norges Bank

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Oslo Kunstforening, 1935
 • Drammens Kunstforening, 1938
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1946
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Hamar Kunstforening, 1950
 • Elverum Kunstforening, 1950
 • Drammen Kunstforening, 1950
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1952
 • Bergens Kunstforening, 1953
 • Kristiansand Kunstforening, 1958
 • Stavanger Kunstforening, 1958
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1960
 • Hamar Kunstforening, 1960
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1962
 • Skiens Kunstforening, 1963
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1968
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1973
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1974
 • Porsgrunn Kunstforening, 1974
 • Gall. F 15, Moss, 1977

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1928-1932
 • Høstutstillingen, 1934-1936
 • Høstutstillingen, 1938-1940
 • Høstutstillingen, 1947
 • Høstutstillingen, 1953-1954
 • Høstutstillingen, 1956-1957
 • Høstutstillingen, 1961
 • Høstutstillingen, 1963
 • Høstutstillingen, 1975
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1936
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Stockholm, 1946-1947
 • Den Officielle Norske Kunstudstilling, København, 1947
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Helsinki, 1950
 • Utstilling revy 1930–50, Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Ung norsk konst, Stockholm, 1950-1951
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Norsk nutidskonst, Göteborg, 1951
 • Ung norsk kunst, København, 1952
 • Riksgalleriet utstilling nr. 4, Østfold, 1954
 • Unge Kunstneres Samfunn mønstring, Oslo Kunstforening, 1954
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969

Portretter

 • Tegning utført av Øyvind Sørensen (september 1959) gjengitt i Aftenposten 19.9.1959

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 164 (ill.)
 • Bonytt, 1947, s. 216–17
 • Bonytt, 1950, nr. 6–7 s. IV
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, s. 32, 33 (ill.), 258
 • katalog nr. 122 Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Juleglede, Oslo, 1950, s. 27 (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 199__-;201 (ill.)
 • Urd, Oslo, 1953, nr. 24, s. 12 (ill.)
 • Moen, A., Alf Løvberg, Kunst og Kultur, 1954, s. 191–200 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 165, 174 (ill.)
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register (ill.)
 • katalog nr. 220 Kunstnernes Hus, Oslo, 1960, (ill.)
 • Kunsten idag, 1962, hefte 62 s. 50
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register (ill.)
 • Nye Bonytt, 1968, nr. 10, s. 40 (ill.)
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 14, 18, 48, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 12, spalte 901
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 106, 223
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 52
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 55 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 51
 • katalog nr. 371 Kunstnernes Hus, Oslo, 1973, (ill.)
 • Moen, A., Andresen, A., i katalog Galleri F 15, Moss, 10.1977, (ill.)
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, s. 757
 • Anderssen, O. S., i Verdens Gang, 15.10.1946, (ill.)
 • Nielssen, F., i Dagbladet, 18.10.1946
 • Finne, H., i Friheten, 21.10.1946
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 22.10.1946
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 24.10.1946
 • Michelet, J. F., i Morgenbladet, 16.02.1950, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 17.02.1950
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 24.02.1950
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende, 03.10.1950
 • Østlendingen, 20.10.1950, (ill.)
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 18.09.1952
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 19.09.1952
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 20.09.1952
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 20.09.1952, (ill.)
 • Egeland, E., i Morgenbladet, 24.09.1952
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 14.11.1953
 • Jørgensen, R., i Bergens Tidende, 14.11.1953, (ill.)
 • Gjesdal, C. O. Gram, i Morgenavisen, 21.11.1953
 • Fædrelandsvennen, 04.10.1958, (ill.)
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 05.12.1958
 • Middelthon, C., i Dagbladet, 17.09.1959, (ill.)
 • Revold, R., i Aftenposten, 19.09.1959
 • Østlendingen, 19.09.1959, (ill.)
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende/Buskerud Blad, 03.10.1959
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 15.01.1960, (ill.)
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 16.01.1960
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 18.01.1960, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 19.01.1960, (ill.)
 • Revold, R., i Aftenposten, 20.01.1960
 • Durban, A., i Morgenposten, 21.01.1960, (ill.)
 • Varden, 14.10.1963, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 03.09.1968
 • Steen, S. Johnsen, i Aftenposten, 05.09.1968
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 05.09.1968
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 09.09.1968
 • Egeland, E., i Morgenbladet, 11.09.1968
 • Nyquist, K., i Morgenposten, 15.09.1969, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 18.09.1969
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 03.03.1973
 • Dæhlin, E. O., i Arbeiderbladet, 09.03.1973
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 10.03.1973, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 14.03.1973, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 11.05.1974
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 13.05.1974
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 15.05.1974
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 20.10.1977, (ill.)
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 20.10.1977
 • Flor, H., i Dagbladet, 22.10.1977
 • Hougen, P., i Verdens Gang, 22.10.1977, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 18.09.1979
 • Ekelund, T., i Akershus Amtstidende, 12.12.1980, (ill.)

Faktaboks

Alf Løvberg