Øvre Slottsgate 11
Øvre Slottsgate 11 (1897), tegnet sammen med Olaf Lilloe for Kristiania Haandværkeres Sparekasse.
Av /Oslo Museum.

C. har tegnet et stort antall leiegårder, villaer og forretningsgårder i Kristiania i høykonjunkturperioden i 1890- årene.

Mest interessante er forretningsgårdene, som markerer et høydepunkt i norsk arkitektur og håndverk. De fleste gårdene er på fem etasjer, har fasade til to eller flere gater, med butikklokaler i de to nedre etasjer og kontorer, leiligheter eller hotell over. Fasadene er gjerne meget rikt utstyrt: de to nedre etasjer i granitt gjennombrutt av store speilglassvinduer; de øvre etasjer i tegl med puss eller huggensteinsdetaljer. Hele huggensteinsfasader forekommer også. Utstrakt bruk av jernbjelker og -søyler muliggjør de store vindusflatene og åpne planløsninger. De arkitektoniske detaljer er for det meste inspirert av renessanse- og barokkarkitektur. Interiørene i disse forretningsgårdene er også gjerne usedvanlig påkostet, og den tekniske standard var for sin tid meget høy med elektrisk lys, heisanlegg og sentralvarme.

Utførte arbeider

 • (et utvalg). Forretningsgårder i Oslo: Kirkegt. 8 (1899–1900, revet 1978) og 32 (1896)
 • Øvre Slottsgt. 7 (1897), 8 (1898) og 11 (1897)
 • Nedre Slottsgt. 9 (1898)
 • Møllergt. 28 (1898)
 • Prinsens gt. 23 (1898)
 • Skippergt. 19 (1898–99)
 • Tollbugt. 30 (1899)
 • Dronningens gt. 2 (1901)
 • Leiegårder: Bygdøy allé 60 (1898)
 • Drammensv. 70 C
 • Ullevålsv. 55
 • Prosjekter: 1. premie i konkurranse om bygning for Trondhjems Tekniske Læreanstalt 1893
 • Delt 2. premie i Den Norske Husflidsforenings konkurranse om tegninger til et spisestuemøblement i "national norsk stil" 1895

Litteratur

 • Trondhjems Tekniske Læreanstalt 1870–1895, 1895, s. 122
 • Teknisk Ukeblad, 1895-1905, (spalten anmeldte større byggearbeider i Kristiania)
 • Teknisk Ukeblad, 1893, s. 212–14
 • Teknisk Ukeblad, 1895, s. 51, 244, 275 og 281
 • Teknisk Ukeblad, 1898, s. 597__mdash;98
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 77, 94, 163, 164, 198, 263, 308, 322 og 345
 • Pedersen, B. S., Akersgaten, Oslo, 1967, s. 101
 • Bevaringsplan for Kristiania, (Oslo), 1974, s. 5, 12, 15, 23, 27, 28 og 29, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring

Faktaboks

Ivar Cock