Faktaboks

Terje Roalkvam
Født
9. februar 1948, Valen i Sunnhordland

Polsk plakatkunst ble en viktig inspirasjonskilde for R., og på kunstakademiet i Warszawa mottok han avgjørende impulser fra Tomaszewski. Da han i 1974 sluttet seg til det grafiske fellesverkstedet Nora-Gras, lærte han seg også å beherske silketrykk-teknikken, som enda ikke var vanlig i Polen under R.s studietid. Fram til separatutstillingen i 1978 gjorde R. seg mest gjeldende som illustratør og grafisk formgiver i forbindelse med publikasjoner som hovedsakelig ble utgitt av venstre-orienterte grupperinger og miljøvernorganisasjoner. I tillegg utformet han plakater, og søkte å gjøre mediet akseptert som en selvstendig billedkunst-form i Norge. I sine grafiske blader benytter R. gjerne virkemidler som står plakatkunsten nær. Teknisk sett har dette skjedd ved at han i enkelte tilfeller har produsert offset-grafikk og utstilt plakater på grafikk-utstillinger. I silketrykkenes komposisjon og fargebruk har han tidvis også nærmet seg massekommunikasjonens virkemidler. Særlig i tidligere arbeider var dette åpenbart i kombinasjonen av fotoelementer som gjennom innholdsmessig polarisering skapte dynamiske og pågående billedvirkninger. Tolkningsmulighetene var forholdsvis fastlagte og entydige, gjerne til fordel for sosialismen og med utgangspunkt i konflikten mellom kapitalkrevende teknologi og uberørt natur. Derigjennom ble også tradisjonen videreført fra den opprinnelige Gras-gruppen, i første rekke slik Anders Kjær, Willi Storn, Morten Krohg og Per Kleiva hadde preget den. Særlig sistnevnte betydde mye for R.s kunstneriske utvikling - ikke bare gjennom å demonstrere silketrykkets muligheter som agiterende billedkunst basert på fotoforlegg. R. var også 1976–83 assistent i Kleivas atelier, og ved hans utsmykking av Ellingsrudåsen skole i Oslo og Landbrukshøgskolen på Ås. R.s utsmykking av østfold sentralsykehus (1983) sammen med Kleiva viser en utviklet evne til å samordne total fargesetting i interiøret med ulike billedelementer foruten bl.a. formgiving av skilter. R.s produksjon kunne tidligere virke ujevn, hvilket ikke forhindret at flere av R.s bilder fungerte i kraft av en velberegnet visuell virkning, nærmest som symboler for politiske merkesaker og holdninger i 70-årene.

Gradvis er også R.s grafikk blitt preget av en rikere fargeholdning og en friere kombinasjon av fotoforlegg og andre elementer. Den etter hvert mer komplekse virkningen syns også å dekke flere innholdsmessige og emosjonelle aspekter. Samtidig har R. latt seg inspirere av trekk fra video og multimedia. Etter 1980 synes de politiske og samfunnsmessige idealer generelt å ha blitt mer komplekse, noe som kan være blant årsakene til at også R.s billedspråk i dag er mindre entydig.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Bergljot Kjendal
 • Bjørn Roalkvam

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo grafikklinjen 1967–71
 • Kunstakademiet i Warszawa under Henryk Tomaszewski 1971–72

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stipend fra Fondet for svensk-norsk samarbeid 1977
 • Foreningen Norske Grafikeres fond 1978
 • 3%-fondets stipend 1979 og -80
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1983
 • Reiser til Italia, Wien, Praha, Warszawa 1976
 • Warszawa 1978
 • Paris 1980–81
 • London 1981
 • Amsterdam, Paris 1982
 • New York 1982–83
 • Tyskland 1983

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Foreningen Norske Grafikere, medlem utstillingutvalget 1978–80
 • varamedlem opptaksutvalget 1980–82
 • styremedlem og medlem arbeidsutvalget Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon 1982–84

Priser, premier og utmerkelser

 • Mention honorable 5. Grafikkbiennale i Fredrikstad 1980

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykking østfold sentralsykehus og kapell, Fredrikstad (1982–84) sammen med Per Kleiva
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Minneapolis Institute of Art, USA
 • Nordisk konstcentrum, Sveaborg, Finland
 • Kunstmuseum, Lotz
 • Stavanger Kunstforenings Faste Galleri
 • Christianssand Kunstforenings Faste Galleri
 • Skien Kunstforenings Faste Galleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Riksgalleriet
 • Norsk Kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Värmlands läns Landsting
 • Representert med plakater i: Plakatmuseum i Wilanow, Warszawa
 • Musée de L'affiche, Paris
 • Centre Georges Pompidou, Paris
 • Plakatmuseum, Lahti, Finland
 • Stedelijk Museum, Amsterdam
 • Colorado State University Center Galleri, USA
 • Morovian Galleri, Brno
 • National Library, Zagreb
 • Baghdad National Museum of Modern Art, Irak

Utstillinger

Kollektiv/Gruppe

 • Høstutstillingen, 1975-1976
 • Høstutstillingen, 1979-1982
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1976-1978
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1980-1981
 • Vestlandsutstillingen, 1976-1978
 • Østlandsutstillingen, 1980-1981
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1976
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1977
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1980
 • Gall. 12B, Fredrikstad, 1975-1976
 • Gall. 12B, Fredrikstad, 1978-1979
 • Gall. 12B, Fredrikstad, 1982
 • Kritisk Realisme, Gall. Horneman, Trondheim, 1977
 • Kritisk realisme, Gall. F 15, Moss, 1977-1978
 • Naturvern, Gall. F 15, Moss, 1978
 • Norsk grafikk siden sist, vandreutstilling, 1977-1978
 • Oslo Kunstforening, 1978
 • Oslo Kunstforening, 1979
 • Hurum Kunstforening, 1978
 • Solidaritet med Chiles folk - 5 år etter, Unge Kunstneres Samfunn, 1978
 • Unge Kunstneres Samfunn 60 år, 1981
 • Vandreutstilling Rogaland, 1978-1979
 • Modum Kunstforening, 1979
 • Sandvika Kino, 1979
 • Gall. Norske Grafikere, Oslo, 1979-1980
 • Norske Grafikere - 60 år, Munch-museet, 1979
 • Tromsø Kunstforening, 1979
 • Grafikkbiennalen i Fredrikstad, 1980
 • Brevik Kunstforening, 1980
 • Seljord-utstilling, 1980-1981
 • Nordreisa og Ringerike kunstforeninger, 1981
 • Gall. Art-Aid, Oslo, 1981
 • Christianssands Kunstforening, 1982
 • Christianssands Kunstforening, 1983
 • Gall. Aktuell Kunst, Oslo, 1982
 • Vinje-utstilling, 1983
 • Fredrikstad Kunstforening, 1983
 • Poster Biennale in Warszawa, 1972
 • Poster Biennale in Warszawa, 1974
 • Poster Biennale in Warszawa, 1976
 • Poster Biennale in Warszawa, 1978
 • Poster Biennale in Warszawa, 1980
 • Contemporary Galleri, Warszawa, 1972
 • Plakatmuseum, Wilanow, Warszawa og Gal. Kmpik, Warszawa, 1976
 • Centre Pompidou, Paris, 1977
 • Havanna, Cuba, 1978
 • Internasjonale grafikkbiennale i Kraków, 1978
 • Internasjonale grafikkbiennale i Kraków, 1980
 • Intergrafia, Katowice, 1978
 • Intergrafia, Katowice, 1980
 • The Lahti Poster Biennale, Finland, 1979
 • The Lahti Poster Biennale, Finland, 1981
 • The Lahti Poster Biennale, Finland, 1983
 • Miró-museum, Barcelona, 1979
 • Lahti Konstmuseum, 1979
 • The Baghdad International Poster Exhibition, London, 1979
 • The Baghdad International Poster Exhibition, Bagdad, 1979, m.fl.
 • San Francisco Poster Brigade, San Francisco, 1980
 • San Francisco Poster Brigade, Los Angeles, 1980
 • San Francisco Poster Brigade, New York, 1980
 • Intergrafik '80, Øst-Berlin, 1980
 • Hässelby Slott, Stockholm, 1980
 • Fredrikstadgrafikk, Karlskoga, 1980-1981
 • Fredrikstadgrafikk, Karlskoga, 1980-1981
 • Fredrikstadgrafikk, Fredrikstad, 1980-1981
 • Fredrikstadgrafikk, Ålborg, 1980-1981
 • Nolhaga Slott, Alingsås, Sverige, 1980
 • Nagoya, Japan, 1981
 • Sveaborg, Finland, 1981
 • Gall. Rysunton, Poznan, 1981
 • Zgraf 3, Zagreb, 1981
 • Scandinavia Today, vandreutstilling USA, 1982-1983
 • The Brno Biennale of Graphic Design, 1982
 • Recklinghausen, 1982
 • Gal. Saluden, Frankrike, 1982
 • The Colorado International Invitational Poster Exhibition, USA, 1982-1983
 • 3. grafikkbiennale i Baden-Baden, 1983
 • Gall. Aktuell Kunst, Oslo, 1983

Separatutstillinger

 • Gall. Norske Grafikere, Oslo, 1978
 • Ål Kunstforening, 1978
 • Bergen og Drammen kunstforeninger, 1979
 • Skiens Kunstforening, 1980
 • Aktuell Kunst, Oslo, 1983
 • Gall. 1, Bergen, 1983
 • Kongsberg Kunstforening, 1984

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1946

Litteratur

 • Grepstad, J., i Ikkevold, Oslo, 1974, nr. 8, s. 4–5
 • F 15 Kontakt, Moss, 1975, nr. 9, s. 12–13
 • F 15 Kontakt, Moss, 1975, nr. 10 s. 12–13
 • F 15 Kontakt, Moss, 1977, nr. 11 s. 7
 • Kontrast 56, Oslo, 1975, nr. 6/7, s. 63–65
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 52
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 187
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 57, 195
 • Graphic Posters. Graphic Press, Sveits, 1977, s. 193 (ill.), årbok
 • Graphic Posters. Graphic Press, Sveits, 1978, s. 178 (ill.), årbok
 • Graphic Posters. Graphic Press, Sveits, 1980, s. 181 (ill.), årbok
 • Miljø-Magasinet, Oslo, 1978, nr. 3, s. 19
 • Schuber, Z., i Graphic 198, Polen, 1978-1979, s. 350, 363 (ill.)
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 182
 • Ny kunst i Oslo, 1979, s. 8, 41, katalog Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Gutowski, M., i Prosjekt 135, Polen, 1980, nr. 2, s. 20 (ill.)
 • Sørensen, G., i Aktuell Kunst Informasjon, Oslo, 1980, nr. 11, s. 5–6
 • Sørensen, G., i Fakkelen, Oslo, 1980, nr. 8, s. 6–10
 • Rekdal, P., i Fakkelen, 1981, nr. 2
 • Helliesen, S., i Kunst og Kultur, 1981, nr. 2 s. 89
 • katalog Vinjeutstilling, 1983
 • Plakate gegen den Krieg, Vest-Tyskland, 1983, s. 154 (ill.)
 • Jor, F., i Aftenposten, 23.06.1972, Aviser
 • Dagbladet, 28.06.1976
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 17.04.1978
 • Flor, H., i Dagbladet, 20.04.1978
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 26.04.0001
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 12.10.1978
 • Klassekampen, 12.10.1978
 • Loge, ø., i Bergens Tidende, 24.01.1979
 • i Morgenavisen, Stabell, W., 26.01.1979
 • Lund, K., i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 26.09.1979
 • Varden, 10.01.1980
 • Telemark Arbeiderblad, 10.01.1980
 • Fredriksstad Blad, 30.07.1982
 • Fredriksstad Blad, 15.01.1983
 • Rostad, B., i Dagbladet, 14.01.1983
 • Renberg, U., i Arbeiderbladet, 22.04.1983
 • Morgenbladet, 22.04.1983
 • Dahl, N. F., i Ny Tid, 04.05.1983
 • Schmedling, O., i Arbeiderbladet, 10.05.0001
 • Schmedling, O., i Arbeiderbladet, 13.05.1983
 • Flor, H., i Dagbladet, 19.05.1983
 • Bergens Arbeiderblad, 10.10.1983
 • Laundal, ø., i Bergens Tidende, 15.10.1983

Faktaboks

Terje Roalkvam