I. mistet hørselen da han var 9 år gammel. Allerede som gutt tegnet han karikaturer, og tidlig fikk han tilfeldige oppdrag i Stavanger-pressen. 16 år gammel ble han opptatt som elev ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Blant lærerne der kom særlig Johan Nordhagen til å bety mye for hans utvikling. Han debuterte i 1919. Da hadde en av hans lærere sendt inn hans radering Portrett av gammel mann til Høstutstillingen. Fra 1921 hadde I. oppdrag for Stavanger Aftenblad. Han startet i 1924 vittighetsbladet Molboposten, som etter hvert tok opp politiske karikaturer. I. utviklet en rammende karakteriseringsevne. Fra 1926 tegnet han lørdagsportretter i Stavanger Aftenblad. I disse fremstod han ikke bare som den respektløse karikaturtegner, men også som menneskeskildrer med psykologisk innsikt. I.s motivkrets i de nærmere 60 år han var tegner i Stavanger Aftenblad spente meget vidt. I avisens arkiv fins 8500 tegninger med politisk satire og over 9000 tegninger til den meget populære serien på rogalandsdialekt: Folk e' løgne. I 1960-årene startet I. i samme avis en serie tegninger under tittelen Se deg om i glede, en høysang til Rogalands natur. Her møter vi fotvandreren og naturelskeren som nedfelte sine følelser i poetiske, stemningsfulle skisser. I. hadde nært samarbeid med journalisten og forfatteren Per Thomsen. Sporadisk tegnet I. i yngre år også for andre aviser, Verdens Gang i 1931, Tidens Tegn i 1938.