Gjennom sitt ekteskap med Edvard B. ble hun knyttet til Danmark. Hans virke som forfatter, kritiker, redaktør av Politiken, politiker og finansminister førte henne inn i det toneangivende kunstneriske, litterære og politiske miljø. B. dyrket nesten utelukkende portrettet med modeller fra disse kretser, f.eks. bystene av Georg Brandes (1907), Gustav Wied (1909), Vilhelm Andersen (før 1913) og Anders Zorn (1917). Profilrelieffet av skuespilleren Emil Poulsen (marmor, 1906) er mer nøkternt naturalistisk enn bysten av skuespilleren Johs. Poulsen (marmor, 1909), hvor de nakne, skuldre vokser opp av den uregelmessige blokk og uttrykket beherskes av anspent patos (begge Teatermuseum København). Foruten marmor og bronse anvendte B. sandstein, dolomitt, ahorn og sitrontre i sine byster. I sine siste år var hun uvirksom på grunn av sykdom.