K. var en av mellomkrigstidens mest fremragende karikaturtegnere. Han forente tegneryrket med skuespilleryrket, og det var livet ved teatret som fremkalte hans lyst til tegning. Fra 1909 var han karikaturtegner i Tidens Tegn, Dagbladet og Aftenposten. Han var skuespiller ved Trondhjems Teater fra starten i 1911, senere ved Centralteatret, Det Nye Teater og Carl Johan teatret. Han skrev barnekomedien Drømmen i radioland, som ble oppført på Nationaltheatret i 1925. Allerede på sine første utstillinger ble K. berømmet for sine humorfylte tegninger. Han hadde en fin psykologisk iakttagelsesevne. Etter hvert utviklet han en elegant strek og en stadig sikrere treffsikkerhet i portrettene, som er gjennomarbeidet til den ytterste forenkling. Stort sett er det hans skuespillerkarikaturer som blir fremhevet. I en minneartikkel ved K.s død sidestilte Gunnar Larsen hans tegninger med Sigurd Bødtkers teaterkritikk og uttalte at man stoler på begges dom som vitenskapelige resultater. K.s tegninger innskrenket seg ikke til å være illustrasjoner til teaterkritikerens skrevne ord. De var i seg selv fremragende og skånselsløs teaterkritikk. De lekende lett utførte tegningene bygde på utrettelige forstudier. I sine skuespillerportretter konsentrerte han seg helt og holdent om personen, en sjelden gang om en enkelt rekvisitt eller en kort tekst. Hans samlinger av skuespillerportretter er blitt teaterhistorie, en kavalkade over fremtredende skuespillere i norsk teaters gullalder. Også politikere og andre av tidens menn ble karakterisert med atskillig malise. K. kunne også utstyre sine små intervjuer med troverdige portretter av hverdagens mennesker. Av og til kom den lyriske side av hans talent fram, som i det følsomme barneportrettet Carsten (blyanttegning, Nasjonalgalleriet, Oslo). K. brukte blyant, penn, tusj, eller penn og tusj blandet. Hans bokillustrasjoner fra 1920-årene har en ganske grov og unyansert strek. Til Hauk Aabels: Moro var det lell (1935) laget han små karakteristiske tegninger av Aabel i hans forskjellige roller, plassert nederst i hjørnet på siden.