Faktaboks

Thoralf Klouman
Født
26. april 1890, Faleide i Innvik
Død
17. mai 1940

K. var en av mellomkrigstidens mest fremragende karikaturtegnere. Han forente tegneryrket med skuespilleryrket, og det var livet ved teatret som fremkalte hans lyst til tegning. Fra 1909 var han karikaturtegner i Tidens Tegn, Dagbladet og Aftenposten. Han var skuespiller ved Trondhjems Teater fra starten i 1911, senere ved Centralteatret, Det Nye Teater og Carl Johan teatret. Han skrev barnekomedien Drømmen i radioland, som ble oppført på Nationaltheatret i 1925. Allerede på sine første utstillinger ble K. berømmet for sine humorfylte tegninger. Han hadde en fin psykologisk iakttagelsesevne. Etter hvert utviklet han en elegant strek og en stadig sikrere treffsikkerhet i portrettene, som er gjennomarbeidet til den ytterste forenkling. Stort sett er det hans skuespillerkarikaturer som blir fremhevet. I en minneartikkel ved K.s død sidestilte Gunnar Larsen hans tegninger med Sigurd Bødtkers teaterkritikk og uttalte at man stoler på begges dom som vitenskapelige resultater. K.s tegninger innskrenket seg ikke til å være illustrasjoner til teaterkritikerens skrevne ord. De var i seg selv fremragende og skånselsløs teaterkritikk. De lekende lett utførte tegningene bygde på utrettelige forstudier. I sine skuespillerportretter konsentrerte han seg helt og holdent om personen, en sjelden gang om en enkelt rekvisitt eller en kort tekst. Hans samlinger av skuespillerportretter er blitt teaterhistorie, en kavalkade over fremtredende skuespillere i norsk teaters gullalder. Også politikere og andre av tidens menn ble karakterisert med atskillig malise. K. kunne også utstyre sine små intervjuer med troverdige portretter av hverdagens mennesker. Av og til kom den lyriske side av hans talent fram, som i det følsomme barneportrettet Carsten (blyanttegning, Nasjonalgalleriet, Oslo). K. brukte blyant, penn, tusj, eller penn og tusj blandet. Hans bokillustrasjoner fra 1920-årene har en ganske grov og unyansert strek. Til Hauk Aabels: Moro var det lell (1935) laget han små karakteristiske tegninger av Aabel i hans forskjellige roller, plassert nederst i hjørnet på siden.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hans Henrik Gerhard Klouman, distriktslege (1845 - 1892)
 • Regina Augusta Emilie Uchermann

Gift med

 • 1915 med Borghild Johannessen, skuespiller (f. 1884)

Utdannelse

 • Elev av Johan Fahlstrøm 1908
 • Statens Kunstakademi, Kristiania tegneklassen våren 1914

Stillinger, medlemskap og verv

 • Skuespiller ved Trondhjems Teater 1911–16
 • Centralteatret, Oslo 1916–31
 • Det Nye Teater, Oslo 1931–36
 • Carl Johan teatret fra 1936

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Teaterhistorisk museum, København

Illustrasjonsarbeider

 • Kloumans karikaturer, Kristiania 1917
 • 64 karikaturer, Kristiania 1922
 • Kloumans karikaturer, Oslo 1925
 • H. Lyche: Sett og hørt, Radiokåserier, Oslo 1928
 • F. Bø: Chat Noir-viser, Oslo 1928
 • H. Aabel: Moro var det lell, Oslo 1935
 • F. Bø: Jeg tar meg den frihet. Viser gjennem 25 år, Oslo 1946

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1916
 • Høstutstillingen, 1923
 • Tegneutstilling Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1916
 • Tegneutstilling Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1919
 • Gall. Gauguin, Oslo, 1929
 • 1930
 • Nationaltheatret i strek gjennom 75 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1974

Separatutstillinger

 • Minneutstilling Holst-Halvorsen, 1942

Portretter

 • Karikatur av ham selv som Tessmann i Hedda Gabler, gjengitt i Kunst og Kultur 1940 s. 193

Litteratur

 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1927, bd. 20, s. 551
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1930, s. 232
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1936, s. 416–17
 • Larsen, G., Thoralf Klouman, Kunst og Kultur, 1940, s. 193–202 (ill.)
 • Melhus, A.C., Sundseth, A.B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 93
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, s. 309–10 (ill.)
 • Kunst og Kultur, Oslo, 1971, s. 97, 215, register 1910–67
 • Nationaltheatret i strek gjennom 75 år, Oslo, 1974, (ill.), katalog Nasjonalgalleriet
 • Jensson, L., Biografisk skuespillerleksikon, Oslo, 1981, s. 92
 • Aviser: Norske Intelligenssedler, 22.02.1916
 • Tidens Tegn, 11.04.1917
 • Haug, K., i Aftenposten, 11.04.1917
 • Verdens Gang, 12.04.1917
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 13.04.1917
 • Verdens Gang, 31.03.1918, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 05.04.1918
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 10.04.1918
 • Ukens revy, 12.04.1918
 • Verdens Gang, 14.04.1918
 • Aftenposten, 02.04.1919
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 04.04.1919
 • Ukens revy, 11.04.1919, (ill.)