A. var høgskolestipendiat i faget arkitekturteori ved Norges Tekniske Høyskole 1949–50, og bestyrte professoratet i tegning og fargebruk samme sted 1951. Han var ansatt hos arkitektene O. Søndrol og Chr. Christensen, begge i Kristiansand; i Oslo hos Eyvind Mostue 1951–52 og hos Esben Poulsson 1952–54. Egen praksis i Oslo sammen med Hans Grinde fra 1955, fra 1962–78 også sammen med René Philipp. Kontoret har utført en rekke oppdrag fordelt over et bredt spekter. A. har vært aktiv som forfatter, journalist og foreleser. Han har forelest ved Norges Tekniske Høyskole, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo og Statens kvinnelige industriskole, Oslo (1900-1966) 1954–57 og har årlig avholdt kurser i hyttebygging ved AOF siden 1960. Han har skrevet en rekke artikler og anmeldelser i fagpressen bl.a. som arkitekturmedarbeider i Morgenbladet 1952–58.