V. ryddet og drev garden V. ved siden av sitt arbeide som handverker. Han satte opp hus med fullt ferdig innbo. Han laga og skar flere skap i Skjåk i tradisjonen etter Sylfest Skrinde og Ola Teigroen. Skurden til V. utmerker seg med stor fantasirikdom, varierte akantusranker med store, åpne kruller, men noe dårlig utviklede bladformer.