Faktaboks

Tycho Christoffer Jæger
Født
25. juli 1819, Bergen
Død
31. januar 1889, samme sted

Urnes kirke i Sogn, 1853. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Prestegården i Strandebarm, 1849. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Etter et kortere opphold ved kunstakademiet i København, måtte J. returnere til Bergen på grunn av utilstrekkelige økonomiske midler. Han oppgav planene om videre utdannelse som maler i Tyskland og bosatte seg i Sogn der han levde resten av sitt liv. Da J. ble gjenoppdaget som kunstner i 1921, over 50 av hans landskapsbilder ble da utstilt i Bergen og Kristiania, ble det antatt at han hadde levd svært tilbaketrukket uten kontakter med samtidens norske kunstliv. Omkring 200 bilder, oljemalerier, akvareller og tegninger, er bevart; antagelig har en stor del av hans produksjon gått tapt under brannen i Bergen i 1916. J.s eldste og kanskje mest interessante arbeider er fra 1840-årene og preget av de kunnskaper han hadde tilegnet seg innen det danske landskapsmaleri i København. Med sine begrensede tekniske muligheter og virkemidler forsøkte J. å tilegne seg J.C. Dahls romantiske motivkrets, og hans detaljrike landskaper i bergensk prospekttradisjon er forsøkt tilført dramatisk handling og stemningsinnhold. Motivene omfatter måneskinns- og solnedgangsstemninger og kalde vinterscener. J.s senere landskapsbilder er ofte utført i større format med forsøk på storslåtte komposisjoner. Forsøkene på utnyttelse av det tyske landskapsmaleriets effekter viser imidlertid at han må ha hatt en viss kontakt med sin samtids kunstliv, i det minste i Bergen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Øllegaard Jæger
 • Tycho Jæger, skomakermester

Gift med

 • Bergen, 1870-1932 med Bergithe Amalie Steendahl (f. 1850)

Utdannelse

 • Bergen offentlige tegneskole, aftenundervisning én vinter før 1842 under Hans Leganger Reusch
 • kunstak. København en kort periode i tidsrommet 1842-46

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold i København angivelig 1842-46
 • reise til Sverige
 • reiser omkring i Norge bl.a. til Nordland i en årrekke, særlig i 1850- og 60-årene

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Hist. museum, Bergen

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Bergens Kunstforening, 1921
 • Bergen Kunstforening, 1929
 • Oslo Kunstforening, 1954

Kollektivutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1921
 • Bergen i billedkunsten, Bergens Kunstforening, 1928
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975

Portretter

 • Tegning (selvportrett?) gjengitt i Aftenposten 1.9.1921

Litteratur

 • Jæger, O., Familierne Jæger i Norge, Bergen, 1917, s. 47
 • Aftenposten, 01.09.1921
 • Tidens Tegn, 07.07.1921
 • Morgenposten, 22.08.1921
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 05.09.1921
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 09.09.1921
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 09.09.1921
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 10.09.1921
 • Svarstad, A. C., i Aftenposten, 12.09.1921
 • Lexow, E., Bergen i billedkunsten, Kunst og Kultur, 1930, s. 203-09 (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1936, bd. 7, s. 146
 • Levende fortid i nutidens Bergen, Bergen, 1952, s. 122-23
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register s. 160
 • Hordaland og Bergen, Bygd og by i Norge, Oslo, 1976, s. 357
 • Hidle, G. Schanche, Stavanger. Byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 47 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 589

Arkivalia

 • Universitetsbiblioteket, Bergen, Brev i
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Tycho Christoffer Jæger