B.s virke som billedkunstner var av kort varighet, og kan stort sett begrenses til perioden 1940–49. Fra slutten av 1940-årene slo han inn på det som ble hans livsverk, forfatterskapet. Beslutningen om å utdanne seg til billedkunstner tok han trolig i 1939 eller 1940. Som så mange andre måtte Jens Bjørneboe flykte til Sverige under krigen. Der fortsatte han å arbeide med maleri, og han hadde også utstillinger som fikk god omtale av kritikerne. B.s formspråk var naturalistisk, og han hadde en fint avstemt koloritt.