Faktaboks

J. Stener Lenschow
Lenschow, J. Stener Johs
Født
1842
Død
1937

L. praktiserte i lang tid som arkitekt i Kristiania, hvor han også i en årrekke virket som bygningsinspektør. Han deltok i flere større arkitektkonkurranser og fikk bl.a. 1. premie for utkast til Regjeringsbygningen. Den første konkurransen fant sted i 1887. L. og Henrik Bull var blant de fem premierte som ble anmodet om å omarbeide sine utkast og L. vant i 1891. Hans forslag, som aldri ble realisert, hadde en H-formet grunnplan. Dette medførte at alle kontorene fikk plass mot gaten og at bygningen fikk et markert tilbaketrukket midtparti, som ble benyttet til en stor vestibyle i første etasje og statsrådssal og statsrådssekretariat i annen etasje. En kuppel fremhevet midtpartiets betydning i forhold til fløyenes kontorlokaler. Fasaden var komponert i nyrenessanse med huggenstein i første etasje, mens annen og tredje etasje skulle ha pussede vegger med huggensteinsinnramminger av vinduene. Bygningen ble påbegynt etter L.s tegning. Etter en tid trakk L. seg tilbake og H. Bull overtok som byggeleder. Bull videreutviklet det opprinnelige H-prosjekt og kledde alle fasader med huggenstein. Imidlertid ble bare den søndre fløy oppført. L. har oppført flere villaer i Kristiania i nygotikk og senklassisisme.

Utdannelse

 • Elev hos Theophil Hansen, Wien

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie i omkonkurranse om Regjeringsbygningen i 1891

Utførte arbeider

 • I Oslo. Villaer/bolighus Josefines gt. 19 (1863)
 • Josefines gt. 7 (1866)
 • Uranienborgvn. 6 (1867)
 • Josefines gt. 14 (1871)
 • Parkvn. 33b (1878)
 • Inkognitogt. 12 (1879)
 • Regjeringsbygningen sammen med H. Bull (1898 - 1904)

Litteratur

 • Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings Organ, 1881, s. 9–10
 • Teknisk Ukeblad, 1890, s. 211
 • Teknisk Ukeblad, 1892, s. 34, 39, 48, 53
 • Norges Tekniske Tidsskrift, 1883, s. 9
 • Norges Tekniske Tidsskrift, 1888, bilag s. 2
 • Morgenbladet, 02.07.1937
 • St. Hallvard, 1963, s. 74, 82
 • Pedersen, B. S., i Akersgaten, Oslo, 1967, s. 20, 85–89, 104, 114, 116–17, 158–59, 185, 190 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5, s. 87