Familierelasjoner

Sønn av

 • Karl Wessel
 • Eli Mølbach-Nielsen

Gift med

 • Skaar Elsa

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, reklamelinjen 1961-63, under Chrix Dahl 1964-65; Statens Kunstakademi, Oslo under Alf-Jørgen Aas og Halvdan Ljøsne 1965-70; kunstak. i Sevilla 1964.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Finnes legat 1965; 3%-fondets stipend 1966; Thomas Fearnleys Minnestipend I 1968; Helga og Hans Reusch' legat 1970; Studieopphold i Iran 1963; Spania 1964.

Stillinger, medlemskap og verv

Grafisk designer i Norsk rikskringkasting-Fjernsynet; frilans reklametegner; vitenskapelig assistent form og farge Norges Tekniske Høyskole 1971-72; amanuensis formlære Norges landbrukshøgskole, Ås fra 1973; høyskolelektor malerlinjen Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo fra 1973, avdelingsleder fra 1979; Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem Unge Kunstneres Samfunn; Foreningen Norske Grafikere; Akershus Bildende Kunstneres Forening, styremedlem en periode.

Priser, premier og utmerkelser

Premie Oslo kommunes utsmykkingskonkurranse Oslo-skolene 1977 (sammen med Carin Wessel).

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Sceneteppe, Hovseter ungdomsskole, Oslo (sammen med Carin Wessel 1978)
 • Universitetet i Trondheim
 • Oslo skolestyre

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1965
 • Høstutstillingen, 1976-1977
 • 16 debutanter fra Høstutstillingen, 1966
 • Unge norske omkring akademiet 1969-70, 1970
 • Unge norske omkring akademiet 1969-70, 1970
 • 17 kunstnere, 1972
 • Trøndelagsutst., 1977

Litteratur

 • Morgenbladet, 09.12.1975
 • Dagbladet, 10.12.1975
 • Arbeiderbladet, 13.12.1975
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 17.12.1975
 • i Aftenposten, 20.12.1975
 • Kunst og Kultur, 1966, s. 190
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 62