Faktaboks

Erik Wessel
Født
1. juni 1940, Oslo

Familierelasjoner

Sønn av

 • Karl Wessel
 • Eli Mølbach-Nielsen

Gift med

 • Skaar Elsa

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, reklamelinjen 1961-63, under Chrix Dahl 1964-65
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Alf-Jørgen Aas og Halvdan Ljøsne 1965-70
 • kunstak. i Sevilla 1964

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1965
 • 3%-fondets stipend 1966
 • Thomas Fearnleys Minnestipend I 1968
 • Helga og Hans Reusch' legat 1970
 • Studieopphold i Iran 1963
 • Spania 1964

Stillinger, medlemskap og verv

 • Grafisk designer i Norsk rikskringkasting-Fjernsynet
 • frilans reklametegner
 • vitenskapelig assistent form og farge Norges Tekniske Høyskole 1971-72
 • amanuensis formlære Norges landbrukshøgskole, Ås fra 1973
 • høyskolelektor malerlinjen Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo fra 1973, avdelingsleder fra 1979
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Foreningen Norske Grafikere
 • Akershus Bildende Kunstneres Forening, styremedlem en periode

Priser, premier og utmerkelser

 • Premie Oslo kommunes utsmykkingskonkurranse Oslo-skolene 1977 (sammen med Carin Wessel)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Sceneteppe, Hovseter ungdomsskole, Oslo (sammen med Carin Wessel 1978)
 • Universitetet i Trondheim
 • Oslo skolestyre

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1965
 • Høstutstillingen, 1976-1977
 • 16 debutanter fra Høstutstillingen, 1966
 • Unge norske omkring akademiet 1969-70, 1970
 • Unge norske omkring akademiet 1969-70, 1970
 • 17 kunstnere, 1972
 • Trøndelagsutst., 1977

Litteratur

 • Morgenbladet, 09.12.1975
 • Dagbladet, 10.12.1975
 • Arbeiderbladet, 13.12.1975
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 17.12.1975
 • i Aftenposten, 20.12.1975
 • Kunst og Kultur, 1966, s. 190
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 62

Faktaboks

Erik Wessel