Faktaboks

Asbjørn Preber
Pedersen (til 1932), Asbjørn
Født
14. august 1901, Kristiania
Død
16. september 1978, Bærum

P. hørte til de malere som fikk sin avgjørende utvikling under Matisse-elevene Axel Revold, Henrik Sørensen og Jean Heiberg. Han beholdt gjennom hele sin produksjon et fast utgangspunkt i det figurative flatemaleri, preget av en personlig koloristisk oppfatning av de naturalistiske motiver. P. malte hovedsakelig landskaper, men også figurkomposisjoner og portretter. Landskapsmotivene var som oftest hentet fra Asker og Bærum, og preget av østlandsnaturens harmoniske linjer, med jorder og utmark, gløtt av fjorden og skogkledde åser. Enkelte bilder er stillferdig berettende, som Den nye kua (1940), De unge (1949), Stabekk musikanter og Musikanten (begge vist 1958). P.s portretter var uttrykksfulle og velkomponerte, med vekt på fordelingen av lys og skygge. Han valgte også i landskapsbilder helst motiver med sterk kontrast mellom lys og skygge, gjerne sett mot solen. Størstedelen av billedflaten er fylt med grovt skisserte naturelementer. Bildene er malt med brede, djerve strøk og til dels sterke konturer, og koloritten er variert, men med hovedvekten på gult, oransje, brunt og kraftig blått.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hanna Pedersen
 • Hans Petter Pedersen

Gift med

 • Karen Elvida Johansen

Utdannelse

 • Søren Onsagers og Anders C. Svarstads malerskole, Oslo
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Halfdan Strøm, Axel Revold og Jean Heiberg 1929–32

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1928, -29
 • Benneches legat 1936, -38
 • Unge Kunstneres Samfunn stipend 1938
 • Statens kunstfond 1939

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portrett direktør Carl Fredrik Holmboe, Norsk teknisk museum, Oslo (olje, 1960)
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Sarpsborg Kunstforening

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Oslo Kunstforening, 1932
 • Trondheim Kunstforening, 1933
 • Bergens Kunstforening, 1938
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1941
 • Drammens Kunstforening, 1949
 • Oslo Kunstforening, 1950
 • Haugesund Kunstforening, 1957
 • Gall. Paletten, Oslo, 1958
 • Halden Kunstforening, 1958
 • Skiens Kunstforening, 1958

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1927-1931
 • Høstutstillingen, 1933-1935
 • Høstutstillingen, 1937-1940
 • Høstutstillingen, 1945-1947
 • Høstutstillingen, 1952
 • Høstutstillingen, 1954
 • Høstutstillingen, 1959
 • De unge, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1933
 • Unge Kunstneres Samfunn, Kunstnernes Hus, Oslo, 1935-1936
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Unge Kunstneres Samfunn Jubileumsutstilling, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1933, s. 117
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 194 (ill.)
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, s. 260, 268 (ill.)
 • Bonytt, 1950, hefte 6–7 s. IX
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo 1953, bd. 2, s. 192
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 212
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 202, 204 (ill.)
 • Rønning Johannesen, O., For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 143
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 289
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 235
 • Willoch, S., , i Aftenposten, 10.02.1941
 • E. Lund, i Fremtiden, 06.04.1949
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende, 09.04.1949
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 10.02.1950, (ill.)
 • Moss Johnsen, B., i Morgenposten, 16.02.1950
 • O. Kvalvaag, i Vårt Land 18.2.1950
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten 21.2.1950
 • Wankel Maseng, F., i Asker og Bærums Budstikke, 24.02.1950
 • Haugesund Dagblad, 02.12.1957, (ill.)
 • Kristiansen, A., i Haugesunds Avis, 11.12.1957
 • Morgenposten, 07.02.1958, (ill.)
 • Vårt Land, 07.02.1958, (ill.)
 • Gullerud, A., i Telemark Arbeiderblad, 12.03.1958
 • Moss Johnsen, B., i Morgenposten, 13.02.1958
 • Smaalenenes Amtstidende, 29.03.1958