Faktaboks

Bjørg Holene
Født
5. september 1947, Nordreisa

Dressurkurs II. 1979

/Nasjonalmuseet.

Gullfiskere. 1987

/Nasjonalmuseet.

På Statens Kunstakademi ble H. særlig inspirert av Halvdan Ljøsne og fattet dessuten raskt interesse for ekspressiv kunst der fargen var hoveduttrykksmiddel. I H.s tidligste arbeider anes påvirkning fra Francis Bacon, selv om kjennskapet til hans malerier foreløpig var relativt begrenset. Derfor dreier det seg helst om indirekte inspirasjon formidlet gjennom medstudenter og yngre kunstnerkolleger.

Frans Widerbergs malerier utgjorde en dypere og mer direkte innflytelse gjennom deres suggestive livskraft og universelle temaer og motiver. H. ble begeistret for virkningen som var oppnådd gjennom kraftige, men relativt enkle og sterke fargeklanger, ofte i gult og blått, og hun fant bekreftelse på at en temmelig enkel fargeskala kan benyttes i en kunstnerisk moden uttrykksform. Særlig omkring 1976–78 preges hennes malerier av denne påvirkningen, bl.a. gjennom hyppig utnyttelse av intense, gule fargeklanger. Snart vant hun imidlertid større selvstendighet i forhold til inspirasjonskildene.

H. arbeider nå i et fritt, figurativt formspråk preget av spontan uttrykksvilje. Likevel vitner de stadige overmalingene om malerienes langvarige tilblivelsesprosess. Det er her spesielt de koloristiske virkningene som etterstrebes, mens hensynet til det figurative motivet kan spille en mer underordnet rolle. Til tider har hennes malerier vist tegn på overarbeidelse, og de kan inneholde mange elementer som ikke alltid faller til ro innbyrdes. Likevel har hun også stadig demonstrert evne til å samordne billedflaten, gjerne med bruk av færre elementer og med en energisk, personlig linjeføring. Formspråket er likevel ikke utelukkende betinget av ønsket om å knytte uttrykksviljen til mer tilfeldig valgte gjenkjennelige former. Motivene kan nemlig også forstås som en rekke temaer med innbyrdes berøringspunkter. Ofte gjengis barn, og særlig unge piker, med både humor og ømhet, selv om truende undertoner tidvis gjør seg gjeldende. Slike undertoner fornemmes i høy grad i skildringene av brutal hundedressur og dyreeksperimenter, som i Forsøksdyr (1978, Oslo kommunes kunstsamlinger) og i Dressurkurs (1979, Nasjonalgalleriet, Oslo). Samtidig som kunstnerens kjærlighet til, og medfølelse med, dyr kommer til uttrykk, synes assosiasjoner til tortur generelt og til menneskelig undertrykkelse nærliggende. Disse tidvis krasse bildene rommer likevel ofte et element av tro på at ofrenes livsgnist tross alt ikke kveles av overgrepene. I enkelte dramatiske storbyscener holdt i vibrerende farger anes noe av den samme brutaliteten bak en tilsynelatende nøytral snapshot-karakter. Dessuten utgjør innslagene av skrift og diffuse tegn her et hemmelighetsfullt og fantasieggende innslag. Temaene utnyttes videre i skildringer som trolig er inspirert av kvinnefrigjørings-problematikk. De mest originale motivene i denne sammenheng er fremstillingene av nærmest handlingslammede sfinx-figurer som trolig skal symbolisere de undertryktes tapte menneskeverd.

H. har også utført en rekke fantasifulle og finnervede tegninger som i formspråk og motivvalg står maleriene nær. Her gjøres imidlertid gjeldende et til tider mer naivistisk preg. H.s uttrykksform kan i dag ses i sammenheng med flere jevngamle kunstneres bestrebelser. Hun har flere ganger stilt ut sammen med Bjørn Carlsen, Ulf Nilsen, Leonard Rickard og Kjell Torriset.

Familierelasjoner

Datter av

 • Liv Høegh
 • Odd Holene

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Kunstakademi, Oslo under Ludvig Eikaas, Halvdan Ljøsne, Arne Malmedal og Alf-Jørgen Aas 1970–76

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Th. Fearnleys Minnestip. II 1974
 • Statens reise- og studiestip. 1977
 • Oslo bys kulturstip. 1978
 • Europeisk kulturukes stip. 1979
 • Statens 3-årige arbeidsstip. 1980–82
 • Studiereiser til flere land i Europa

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Tegnerforbundet
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Oslo Bildende Kunstnere, styremedlem 1976–77

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Christianssands Faste Galleri
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Gall. Dobloug, 1978
 • Gall. Dobloug, 1979
 • Gall. Dobloug, 1981
 • Gall. Dobloug, 1982
 • Gall. I, 1979
 • Gall. Buttekvern, 1980
 • Høstutstillingen, 1976
 • Høstutstillingen, 1977
 • Høstutstillingen, 1978
 • Høstutstillingen, 1979
 • Høstutstillingen, 1980
 • Østlandsutst., 1979
 • Juniutst., Kunstnerforbundet, 1978
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., Unge Kunstneres Samfunn, 1979
 • Norskt 70-tal, 1979
 • Tegnetriennalen, 1979
 • Gall. Landsforeningen Norske Malere, 1980
 • 1980
 • Gruppe 81, Christianssands Kunstforening, 1981

Litteratur

 • Jensen, B. Hegna, i Aftenposten, 29.09.1978
 • Norvin, K., i Morgenbladet, 11.10.1978, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 16.10.1978, (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 46
 • Sørensen, G., Et tilbakeblikk, Ny kunst i Oslo, 1979, A-20, s. 11, 16 (ill.), katalog Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Aftenposten, 20.06.1979, (ill.)
 • Sørensen, G., i Arbeiderbladet, 20.06.1979
 • Loge, ø., i Bergens Tidende, 05.11.1979
 • Johnsrud, E. H, Gulliksen, B. Melbye, Sørensen, G., Norsk maleri 70-tallet, Oslo, 1980, s. 35, 36 (ill.), 39
 • Andersen, F. Aa., i Hamar Dagbladet, 25.04.1980, (ill.)
 • Sørensen, G., Noen temaer i Bjørg Holenes kunst, Kunst, Oslo, 1981, hefte 3, s. 12-25 (ill.)
 • Mørstad, E., i Arbeiderbladet, 29.10.1981, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 03.11.1981
 • Flor, H., i Dagbladet, 06.11.1981, (ill.)
 • Lange, M., i Morgenbladet, 07.11.1981

Faktaboks

Bjørg Holene