Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole; Statens Kunstakademi, Oslo under Aage Storstein og Per Palle Storm 1964–66.

Stillinger, medlemskap og verv

Lærer (amanuensis) i grafikk på Statens Kunstakademi, Oslo fra 1972; Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem Foreningen Norske Grafikere; Oslo Bildende Kunstnere.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1982-1983
 • Østlandsutstillingen, 1982
 • Ni norske grafikere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1970

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1978

Litteratur

 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 78 (ill.)
 • Norvin, K., i Morgenbladet, 11.11.1978
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 23.11.1978
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 25.11.1978
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 149 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 67
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 54