Faktaboks

Ludvig Skramstad
Født
30. desember 1855, Hamar
Død
26. desember 1912, München

Etter endt utdannelse stilte S. for første gang ut i Christiania Kunstforening i 1875. De følgende år tilbrakte han dels i Hamar og dels i Kristiania, hvor han med sitt aktive og engasjerte vesen spilte en sentral rolle i kunstnermiljøet i første halvdel av 1880-årene. Sammen med Erik Werenskiold ledet han blant annet aksjonen mot Kunstnerforeningen i 1881. I 80-årene hadde han atelier i "Pultosten". S.' tidligste arbeider er malt med stor friskhet og vitner om en skarp naturiakttager. En rekke tegninger og akvareller fra hans studiereiser i Norge i slutten av 1870-årene og i begynnelsen av 80-årene viser godt hva S. opprinnelig stod for. Tidlig utviklet han forkjærlighet for motiver fra østlandsskogene, ofte i tåke og med stille vannspeil. Vintermotiver inntok også tidlig en stor plass i hans produksjon, og fra den tid han var bosatt i Drøbak skriver seg en rekke motiver fra Kristianiafjorden. S. viste ganske raskt anlegg for større dekorative komposisjoner, men hans eneste oppdrag av denne art var de veggfelt han malte til hagestuen på Fritzøehus (1885), med motiver fra godsets skogeiendommer. S. var ikke med på den generelle utviklingen innen det naturalistiske maleri i Norge, og hans landskapsbilder forble preget av de inntrykk han hadde mottatt i Düsseldorf. Allerede etter hans hjemkomst fra München i 1886 hadde kritikken mot hans maleri begynt å gjøre seg gjeldende. Chr. Krohg kritiserte hans utvikling alt i 1887 og Thiis skrev i 1904 at han hadde kastet bort sitt rike talent og havnet i en rutineproduksjon som var ganske "ensformig og samvittighetsløs". S.' landskapsmalerier ble fort populære hos publikum og i 1902 forlot han Norge for godt. Han arbeidet deretter rent forretningsmessig for det tyske kunsthandlermarked, og sluttet å stille ut. Til tross for en enorm produksjon av landskapsbilder, er enkelte av hans beste bilder, også fra de senere år, fine og váre naturskildringer. Han behersket elegant toner og nyanser og var en dreven teknikker. S. utførte også noen få grafiske arbeider.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Karen Larsdatter
 • Andreas Skramstad

Gift med

 • Kristiania, 1884 med Vincentia Sofie Emma Guidotti (1852 - 1944)
 • Kristiania med Aurora Marie Adelheid Guidotti (1855 - 1888)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole høsten 1870
 • friplass Morten Müllers og Knud Bergsliens malerskole 1871 - 74
 • elev av Sophus Jacobsen, Düsseldorf høsten 1874 - høsten 1875

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1876 (?) og -78
 • Statens reisestipend 1884 - 86.
 • Studiereiser i Gudbrandsdalen 1874 og -75
 • Sogn og Hardanger 1876
 • Hallingdal 1877
 • til Paris og London 1878
 • opphold i Düsseldorf 1874 - 75
 • München 1885 - 86
 • bosatt i Hamar 1875 - 78
 • Drøbak 1886 - 1902
 • München 1902 - 12

Stillinger, medlemskap og verv

 • Verv ved de Nordiske utstillinger, København 1883 og 1888

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Bergen Billedgalleri
 • Drammen Kunstforenings Faste Galleri
 • Moss Kunstgalleri
 • Elverum kunstgalleri
 • Mandal Bymuseum
 • Nationalmuseum, Stockholm

Illustrasjonsarbeider

 • "Fra Holmenkollen til Frognerseteren", Kristiania 1890 (prospekter)
 • S. Aars: "Skovinteriører. Naturskildringer", Kristiania 1890
 • S. Aars: "Her og der", Kristiania 1914
 • "Norsk sommer", Kristiania 1918 (mappeverk)

Portretter

 • Tegning utført av Chr. Krohg gjengitt i Chr. Krohg: "Kunstnere", Kristiania 1891, bd. 1, s 30
 • Tegning utført av Oscar Lærum (1892) gjengitt i "Norske kunstnerkarrikaturer 2", Kristiania [1896]
 • Tegning utført av Chr. Krohg gjengitt i "Kampen for tilværelsen", Oslo 1954, s. 107
 • Portrettert i Per Krohgs dekorative veggfelt for Grand Café (1928) gjengitt bl.a. i "K. og K." 1965, s.70