Ø. arbeider innen alle gullsmedkunstens fagområder, men det er som smykkedesigner han i første rekke har gjort seg bemerket og vunnet flere priser. I yngre år arbeidet Ø. mest i sølv med innslag av natursten, men han benytter nå også gull og edle stener. Han lar seg inspirere av naturen, og av vår nasjonale arv, som bunadsølv, oldsaker osv. De naturalistiske motivene blir i Ø.s design stilisert, det er det ornamentale uttrykk som er det bærende element i hans produksjon. Ø. har utført unika så vel som serieproduserte gjenstander, eksempelvis bestikkmønsteret Ringebu. Blant smykkene bør nevnes Bjørns lykkeskip, som var med i David-Andersen A/S' serie Trollsmykker. Her hadde Ø. hentet sin inspirasjon fra Vikingskipene. I de senere år har Ø. skapt en rekke bordskulpturer i sølv og tre som benyttes som gaver og premier. Et godt eksempel er Oslo Politiforenings statuett, hvor Ø. har anvendt øksemotivet i foreningens emblem.