M. arbeidet som arkitekt i Tyskland i omtrent ti år før han opprettet egen praksis i Bergen i 1880. I Hamburg var han i flere år ansatt på arkitekt Martin Hallers kontor og assisterte bl.a. ved oppførelsen av Alsterpavillonen (1874). I Bergen underviste han på Den tekniske aftenskole ved siden av sin praksis. M. var en av de mest benyttede arkitekter i Bergen på slutten av 1800-tallet. Han oppførte en rekke villaer og bolighus for byens overklasse samt flere forretningsgårder og offentlige bygg. Et av de første bygg han tegnet, var en stor villa for kjøpmann G. Sundt på Muséplass 1 (nå Den gamle handelshøyskole). Som de fleste av hans arbeider viser denne sterk tysk påvirkning og er utført i nyrenessanse. På Nygårdshøyden oppførte han noe senere en rekke boliger; først Olaf Ryes vei 2a, deretter Parkveien 2a, 2b, 24, 26, 28. Husene har meget varierte fasader med altaner, søyler, arker og utskytende gesimser samt puss-ornamentikk i høyt relieff. Flere av hans bygninger er forblendet med rød eller rødgul stein med fundamenter, dekorasjoner ved hjørner, bl.a. rundt vinduer, i sandstein eller puss, f.eks. Svendeforeningen i Kong Oscars gate og et bolighus i Lille Øvregate. Til tross for at bygningenes fasader er satt sammen av mange ulike elementer virker de sjelden overlesset, fordi de er godt proporsjonerte og dekorative detaljer er omhyggelig plassert i forhold til hverandre.