Faktaboks

Edvard Madsen
Madsen, Edvard Martin
Født
18. januar 1845, Bergen
Død
10. juni 1919, samme sted

M. arbeidet som arkitekt i Tyskland i omtrent ti år før han opprettet egen praksis i Bergen i 1880. I Hamburg var han i flere år ansatt på arkitekt Martin Hallers kontor og assisterte bl.a. ved oppførelsen av Alsterpavillonen (1874). I Bergen underviste han på Den tekniske aftenskole ved siden av sin praksis. M. var en av de mest benyttede arkitekter i Bergen på slutten av 1800-tallet. Han oppførte en rekke villaer og bolighus for byens overklasse samt flere forretningsgårder og offentlige bygg. Et av de første bygg han tegnet, var en stor villa for kjøpmann G. Sundt på Muséplass 1 (nå Den gamle handelshøyskole). Som de fleste av hans arbeider viser denne sterk tysk påvirkning og er utført i nyrenessanse. På Nygårdshøyden oppførte han noe senere en rekke boliger; først Olaf Ryes vei 2a, deretter Parkveien 2a, 2b, 24, 26, 28. Husene har meget varierte fasader med altaner, søyler, arker og utskytende gesimser samt puss-ornamentikk i høyt relieff. Flere av hans bygninger er forblendet med rød eller rødgul stein med fundamenter, dekorasjoner ved hjørner, bl.a. rundt vinduer, i sandstein eller puss, f.eks. Svendeforeningen i Kong Oscars gate og et bolighus i Lille Øvregate. Til tross for at bygningenes fasader er satt sammen av mange ulike elementer virker de sjelden overlesset, fordi de er godt proporsjonerte og dekorative detaljer er omhyggelig plassert i forhold til hverandre.

Familierelasjoner

Sønn av

 • M. Madsen, garvermester

Gift med

 • Fredrikke Dorothea Madsen

Utdannelse

 • Murerlære
 • Bergens offentlige tegneskoles øverste konstruksjonsklasse 1863 - 66
 • tegner og tilsynshavende ved oppførelse av bygg hos arkitektene Högström og Westergaard, Sverige
 • Bauakademie, Berlin under Carl Bötticher, Hermann Spielberg, Richard Lucae, Gottlieb Biermann og Eduard Daege, 2 år

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statlig håndverkerstipend 1868

Utførte arbeider

 • Alle i Bergen og omegn
 • Villaer og bolighus: Muséplass 1 for G. Sundt (1881)
 • Veiten 8 for maler Broch (1886, brent 1916)
 • Hjørnet Stokkebæksmuget/Veiten for Gjelvik og Jordan (1887, brent 1916)
 • Parkvn. 26 for W. Gjertsen, Parkvn. 28 for C. B. Isdahl og Parkvn. 24 for Detchen (1889)
 • Parkvn. 2a og 2b for Carl Tvedt (1891)
 • Lille Øvregt. 19 for Axel Algaard (1895)
 • Villa i Ulriksdalen for P. C. Rieber (1896)
 • Øvre Korskirkealmenning 10 for Axel Algaard (1900)
 • Forretningsgårder og offentlige bygg: Christies gt. 4 for maler Jensen (1881, brent 1916)
 • Holdts Hotel, Torvalmenningen 33 (1881, brent 1916)
 • Strandgt. 10 for J. B. C. Gundersen (1882, brent 1916)
 • Svendeforeningen, Kong Oscars gt. 13 og 15 (1885)
 • Smedbys Hotel, Strandgt. 107 (1887, brent 1916)
 • Nykirkens Menighetshus, Fredriksbergsgt. 2 og 4 (1888)
 • Korskirkens Menighetshus, Øvre Blekevn. 27 (1891)
 • Strømgt. 15 - 25 for P. G. Rieber (1892)
 • Walkendorfs gt. 12 for Irgens og Schumann (1894, brent 1916)
 • Domkirkegt. 6 for Wichne
 • Arbeiderforeningens Aldershjem, Bjerkenggt. 1
 • Olav Kyrres gt. 10 for J. L. von Tangen (1897, brent 1916)
 • Torvalmenningen 25 for Michelsen (1898, brent 1916)
 • Klinikk for Det Katholske Kirkesamfund, Nygårds gt. 3 (1898)
 • Olav Kyrres gt. 29 for fru Strands Eftf. (1898, brent 1916)
 • Skuteviksboder 6 for von Tangen (1900)
 • Bryggen 5 for Bernt Iversen (1902)
 • Bryggen 4 for Bergens Notforretning (1903)
 • Bryggen 3 for et interessentskap (1904)
 • Større tilbygg og ombygninger: Tilbygg for Handelssamfundet, Engen 29 (1888)
 • Krybbesmuget 2, 5 og 7 ombygging for Gerdt Meyer (1888)
 • Vestre Torvgt. 20b ombygging for frk. Angell (1906)
 • Ø. Skostrede 14 tilbygg for Wichne (1908)
 • Fosswinckels gt. 14 forandringsarbeider for Mons Nielsen (1913)

Litteratur

 • Bergen Byes Matrikel 1887, Bergen, 1887
 • Bergen Byes Matrikel 1898, Bergen, 1898
 • Koren Wiberg, C., Bidrag til Bergens kulturhistorie, Bergen, 1908
 • Byggekunst, 1933, s. 162, 166, 170
 • Lorentzen, B., Bergenserne bygger, Bergen, 1948, s. 105–06
 • Tschudi Madsen, S., Et jubileumsønske for Bergen, Bergen, 1970, s. 18–19, 22–23, 27__-;29 (ill.)
 • Torvanger, å. M., Nordhagen, P. J., Miljø i oppløsning, Bergen, 1970

Arkivalia

 • Bull, Schak, Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880–1930, 1932, manuskript i Bergen Arkitektforening
 • Opplysninger fra kunstneren i Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren
 • Bygningssjefen i Bergen, arkivet, Bygningskommitionen og reguleringskommitionens forhand.prot. 1880 fol. 26, 1891 fol. 91
 • Universitetsbiblioteket, Oslo

Faktaboks

Edvard Madsen