Faktaboks

Johan Fredrik Ellefsen
Født
20. september 1895, Grini i Bærum
Død
26. februar 1969, Oslo

Fond. Universitetsanlegg på Blindern. Eksteriørperspektiv. 1926

Nasjonalmuseet.

Institutt for astrofysikk ved Universitetet i Oslo. 1936

Nasjonalmuseet.

Fra biblioteket på Fysikk- og kjemibygget. Interiørperspektiv

Nasjonalmuseet.

Armstol til Fysisk og Kjemisk institutt

Nasjonalmuseet.

E. var assistent hos Arnstein Arneberg i Oslo fra 1916, deretter hos Georg Greve i Bergen; kontor i Oslo sammen med Finn Bryn 1922–40. Ansatt i Akers reguleringsvesen 1945, etter sammenslåingen med Oslo 1948 ved Oslo Byplankontor. E.s første arbeider er tydelig preget av 1920-årenes klassisisme, men med foredraget Hvad er tidsmessig arkitektur? i Oslo Arkitektforening høsten 1927 brøt han med denne stilen. Foredraget, som også ble trykt i Byggekunst, er blitt kalt funksjonalismens manifest i Norge. Det inneholdt den første brede presentasjon i Norge av Le Corbusiers ideer fra boka "Vers une Architecture" (Paris 1923). Disse ideene var riktignok allerede benyttet i Oslo av Lars Backer. E. ble etter hvert mer og mer opptatt av reguleringsplaner, og den første større planen laget han for Vestre Vika i Oslo sammen med Ove Bang i 1935. Den ble grunnleggende for alle de senere planene for området ved å introdusere lamellbebyggelse og aksen mellom Slottet og Akershus. Som reguleringsarkitekt har E. etter krigen særlig utført preliminære undersøkelser i forbindelse med saneringer. Han skal ha hatt et strengt arkitektursyn som lett kunne skape konflikter med oppdragsgiverne. Se for øvrig Finn Bryn.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ellefsen Konstance
 • Ellefsen Kristian

Gift med

 • 1928 med Guriby Sigrun
 • 1936 med Kaurin Aslaug

Utdannelse

 • Examen artium 1912
 • ekamen Norges Tekniske Høyskole, arkitektavd. 1916

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reisestipend 1920
 • Henrichsens legat 1926
 • Egers legat 1935
 • Studiereise til England, Italia og Mellom-Europa 1920
 • Nederland, Belgia, Frankrike og Tyskland 1926
 • studier av universitetsanlegg i Berlin, Brüssel, Paris og Nederland 1928
 • i Wien og Tyskland 1931
 • reise til Italia og verdensudstillingen i Paris og studier av skoler i Tyskland, Sveits, Frankrike og Danmark 1937

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Oslo Arkitektforening fra 1922
 • varamann til landsstyret i Norske Arkitekters Landsforbund 1938
 • jurymedlem ved konkurranser om bl.a. rådhusene i Horten (1938) og Elverum (1942)

Priser, premier og utmerkelser

 • Se F. Bryn

Utførte arbeider

 • Div. reguleringer for Aker og Oslo kommuner
 • Se F. Bryn
 • Prosjekter: 3. premie for standardhus på østlandet i Sosialdepartementets konkurranse (1922)
 • Reguleringsplan for Vestre Vika i Oslo sammen med Ove Bang (1935)
 • 2. premie for regulering og blokkbebyggelse på Gaustadhaugen i V. Aker sammen med Bernt Heiberg (1938)
 • Studenthus på Blindern (1939)
 • Reguleringsplaner for Høvik og Stabekk i Bærum (slutten av 1930-årene)
 • Reguleringsplan for Vaterland i Oslo (ca. 1954)
 • Se F. Bryn

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  Litteratur

  • G. Brochmann (Red.), Vi fra Norges Tekniske Høyskole 1910–1919, Stavanger, u.å.
  • Hvem er Hvem?, Oslo, 1930-1968
  • Studentene fra 1912, Oslo, 1937, s. 71-72
  • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1938, s. 309-10 (ill.)
  • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1962, register (ill.), 2.utg.
  • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register (ill.)
  • Aker 1837-1937, Oslo, 1940, bd. 3 s. 29–30
  • Hvem er Hvem i Norden, Stockholm, 1941
  • Nyquist, J., Hofflund, P. D., (utg.)
  • Nyquist, J., Hofflund, P. D., OsloGårdkalender. Nybygg 1925–1945, u.å., register (ill.)
  • Eliassen, G., Norske hus. En billedbok, Oslo, 1950, s. 386, 396, 403 (ill.), m.fl
  • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1955, bd. 2
  • Kavli, G., Norwegian architecture Past and present, Oslo, 1958, register (ill.)
  • Studentene fra 1912, Oslo, 1962, s. 38
  • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 48, 324-25
  • Pedersen, B. S., Akersgaten, Oslo, 1967, register (ill.)
  • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register
  • Arkitektnytt, 1969, nr. 5,
  • Byggekunst, 1922, s. 31, bilag s. 68
  • Byggekunst, 1923, s. 116-21, 165
  • Byggekunst, 1924, s. 92-93, bilag s. 22-23
  • Byggekunst, 1925, tillegg s. 45
  • Byggekunst, 1926, s. 65-74, 87-89
  • Byggekunst, 1929, s. 147-48
  • Byggekunst, 1930, s. 52, 55s. 145-47
  • Byggekunst, 1935, s. 159, 181-91
  • Byggekunst, 1936, s. 21-26
  • Byggekunst, 1937, tillegg s. 18
  • Byggekunst, 1938, s. 170, 194, tillegg s. 18
  • Byggekunst, 1939, s. 219
  • Byggekunst, 1940, s. 14, 177
  • Byggekunst, 1944, s. 32
  • Byggekunst, 1956, s. 136, 144, 148, 153
  • Byggekunst, 1961, s. 70
  • Byggekunst, 1966, s. 4, 6
  • Forening til norske Fortidsmerkers Bevaring årbok, 1923, s. 221
  • Nationen, 18.09.1954, (60 år)
  • St. Hallvard, Oslo, 1956, register årg. 1–30

  Arkivalia

  • Glambek, I., Funksjonalismens gjennombrudd i Norge. Debatt og ideologisk bakgrunn, Universitetet i Oslo, 10.1970, s. 32-34, magistergradsavhandling
  • Sørby, Hild, Universitetsutbyggingen på Blindern 1918–1968, Universitetet i Oslo, 1972, s. 46-67, magistergradsavhandling, våren

  Faktaboks

  Johan Fredrik Ellefsen