Faktaboks

Johan Jørgen Lyng
Født
24. april 1756, Trondheim
Død
26. juni 1793, samme sted

Da L. var i København arbeidet han som buntmaler ved Den Kgl. Danske Porcelainsfabrik, antagelig for å tjene til oppholdet. Han malte blomster og purpurlandskap, mens spesialiteten var fugler. Ved akademiet oppnådde han i 1781/82 den store sølvmedalje for modelltegning. I 1782 ble han kalt hjem til stillingen som tegnelærer ved den nyopprettede borgerlige realskole i Trondheim. Der arbeidet han til sin død og hadde også annen undervisning. L. har malt alterbildene i Røros kirke (1792), Støren kirke og muligens Klæbu kirke. Han har trolig utført profant interiørmaleri på Røros og vært lærer for rosemaler Solan Jonssønn Østgaard fra Dalsbygda. I Trondheim dekorerte han veggtapeter for presten Parelius med arkitekturmotiv bl.a. Peterskirken i Roma, Brühlsche Terrasse i Dresden og St. Pauls-kirken i London (senere overført til Lysholms Minde/Fagerheim, Strinda). L. brukte gjerne dyprødt og perlegrått. L. har malt portretter av presteparet From (1789) til Meldal kirke (brent), av kaptein Søren Schielderup von Hadeln og hustru Birgithe f. From, svigerfaren, oberst Andr. Chr. Bull til Mosviken og en kopi av Erik Pauelsens portrett av Tycho Brahe. L. nøt stor anerkjennelse blant kunstskjønnere i samtiden, og var en av de mest profesjonelt utdannede trøndermalere før moderne tid.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Lars Jørgenssønn Lyng, snekker
 • Magdalene Johansdatter Surland

Gift med

 • 1791-1801 med Kristine Munk Bull (f. 1768)

Utdannelse

 • Kunstakademiet i København 1779–82

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Alterbilder i Røros (1792)
 • Støren kirke
 • Klæbu kirke

Litteratur

 • Weinwick, N. H., Dansk, Norsk og Svensk Kunstner-Lexicon, København, 1829, s. 116
 • Schnitler, C. W., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, register s. 153
 • Brodahl, J. E., Malte portrætter og billeder i Støren kirke, Trondhjemske Samlinger 1925, ny rekke 2, s. 66–67 (ill.)
 • Brodahl, J. E., i Dagsposten, 14.07.1934
 • Brodahl, J. E., i Dagsposten, 11.08.1934
 • Brodahl, J. E., Tre århundres trøndersk maleri, Trondhjems Kunstforening 90-års skrift 17. Desember 1935, Trondheim, 1935, s. 30–31
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1929, bd. 23, s. 493–94
 • Brodahl, J. E., i Adresseavisen, 20.08.1938
 • Brodahl, J. E., i Adresseavisen, 12.06.1943
 • Christensen, V. P., Den Kgl. Danske Porcelainsfabrik i 18. Aarhundrede, København, 1938, s. 16
 • Adresseavisen, 13.03.1946, (ill.)
 • Weilbach kunstnerleksikon, København, 1949, bd. 2, s. 306–07
 • Polak, A., Eldre engelsk grafikk i Norge, Kunst og Kultur, 1958, s. 232–33
 • Rørosboka, Trondheim, 1974, bd. 5, s. 15–16 (ill.)

Arkivalia

 • F. Sneedorfs dagbok fra Norges-reisen 1790, Universitetsbiblioteket, Oslo, fol. 5
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv