Da L. var i København arbeidet han som buntmaler ved Den Kgl. Danske Porcelainsfabrik, antagelig for å tjene til oppholdet. Han malte blomster og purpurlandskap, mens spesialiteten var fugler. Ved akademiet oppnådde han i 1781/82 den store sølvmedalje for modelltegning. I 1782 ble han kalt hjem til stillingen som tegnelærer ved den nyopprettede borgerlige realskole i Trondheim. Der arbeidet han til sin død og hadde også annen undervisning. L. har malt alterbildene i Røros kirke (1792), Støren kirke og muligens Klæbu kirke. Han har trolig utført profant interiørmaleri på Røros og vært lærer for rosemaler Solan Jonssønn Østgaard fra Dalsbygda. I Trondheim dekorerte han veggtapeter for presten Parelius med arkitekturmotiv bl.a. Peterskirken i Roma, Brühlsche Terrasse i Dresden og St. Pauls-kirken i London (senere overført til Lysholms Minde/Fagerheim, Strinda). L. brukte gjerne dyprødt og perlegrått. L. har malt portretter av presteparet From (1789) til Meldal kirke (brent), av kaptein Søren Schielderup von Hadeln og hustru Birgithe f. From, svigerfaren, oberst Andr. Chr. Bull til Mosviken og en kopi av Erik Pauelsens portrett av Tycho Brahe. L. nøt stor anerkjennelse blant kunstskjønnere i samtiden, og var en av de mest profesjonelt utdannede trøndermalere før moderne tid.