Assistent hos arkitekt Nils Holter, Oslo, fra 1969 medinnehaver av firmaet Holter & B., Oslo. Firmaet må regnes blant de aller fremste i moderne norsk arkitektur.