Liv og virksomhet

Assistent hos arkitekt Nils Holter, Oslo, fra 1969 medinnehaver av firmaet Holter & B., Oslo. Firmaet må regnes blant de aller fremste i moderne norsk arkitektur.

Utdannelse

Eksamen arkitektavd. Norges Tekniske Høyskole 1952.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem av landsstyret i Norske Arkitekters Landsforbund 1964–68; byggdetaljutvalget i Norges Byggforskningsinstitutt 1970–77; div. etterutdannelseskomiteer i Norske Sivilingeniørers Forening.

Utførte arbeider

  • Se Nils Holter

Arkivalia

  • Opplysninger fra kunstneren 1978, Antikvarisk Arkiv, Riksantikvaren, 1978