Faktaboks

Jan Bauck
Født
23. september 1925, Trondheim

Assistent hos arkitekt Nils Holter, Oslo, fra 1969 medinnehaver av firmaet Holter & B., Oslo. Firmaet må regnes blant de aller fremste i moderne norsk arkitektur.

Utdannelse

  • Eksamen arkitektavd. Norges Tekniske Høyskole 1952

Stillinger, medlemskap og verv

  • Medlem av landsstyret i Norske Arkitekters Landsforbund 1964–68
  • byggdetaljutvalget i Norges Byggforskningsinstitutt 1970–77
  • div. etterutdannelseskomiteer i Norske Sivilingeniørers Forening

Utførte arbeider

  • Se Nils Holter

Arkivalia

  • Opplysninger fra kunstneren 1978, Antikvarisk Arkiv, Riksantikvaren, 1978