D. markerte seg allerede i 1950-årene som en begavet møbeltegner med sans for industriens krav til rasjonelle fremstillingsmetoder. Han var blant de første her i landet som forstod å benytte lamineringsteknikken på en tilfredsstillende teknisk og estetisk måte. Hans møbler fra 1960-årene selges fremdeles over hele verden, samtidig som han stadig utvikler nye design og byggesystemer.