G. har helt fra sine tidligste arbeider holdt en klar og konsekvent linje i sine grafiske blad: en monumental og ekspressiv enkelhet hvor alt uvesentlig er skåret bort, og hvor det blir lagt avgjørende vekt på flatevirkningen og det spesifikt grafiske uttrykk. Til tross for sin enkle form er imidlertid G.s bilder sjelden entydige, men bærer i seg mange tolkningsmuligheter. Han lar seg påvirke av middelalder-tresnitt, så vel som av moderne reklamekunst, og tar opp tidløse symboler med samme selvfølgelighet som han bruker det han finner i vår egen tids formverden. Det er bilder som forteller om vesentlige og allmennmenneskelige opplevelser, hvor formen forsterker innholdet og gir det den nødvendige kunstneriske spenning.