H. utdannet seg som kjemiingeniør, men brøt ca. 1925 over tvert og begynte å male. I årene som fulgte førte hun en omflakkende tilværelse på kontinentet og holdt sporadisk utstillinger.