S. malte bl.a. interiører, bybilder og landskaper i olje til ca. 1971. Siden har han bare malt akvareller, konsentrert om to motivgrupper: lysfylte landskapsinntrykk fra Oslomarka og grupper av mennesker i gate- og fabrikkmiljøer. De sosiale motiver er mørke og til dels ekspressivt malt med en variasjon av tett stofflighet, utviskede strøk og høy lysstyrke.