Faktaboks

Bjarne Hansen
Hansen, Bjarne Menard
Født
24. november 1890, Stavanger
Død
26. desember 1976, Brusand

H.s tidligste år som maler er preget av selvstudier og sterk påvirkning av samtidens noe eldre lokale kunstnere som Bernhard Hinna, August Jacobsen og Per Gjemre. Som elev ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole debuterte han på Høstutstillingen 1916. Under studietiden i Paris ble han særlig påvirket av André Lhote. Oppholdet i Paris skulle vise seg å få avgjørende betydning for H. Han mottok sterke impulser fra tidens kunstretninger, særlig kubismen, formidlet noe moderert og forenklet gjennom Lhote. Full av ideer og impulser vendte H. hjem til Stavanger, hvor han startet sin egen malerskole som han drev til 1940. Med denne skolen skapte H. grunnlaget for et rikt kunstnermiljø i Stavanger. Risbakken 1 var ikke bare en skole for elever, men like mye et forum og samlingssted for de etablerte billedkunstnerne i distriktet. Flere Rogaland-kunstnere fikk sin første utdannelse hos H. Som lærer forkynte H. Lhotes ideer. Flere av hans elever drog siden til Paris og ble selv elever av Lhote.

H. hadde få separatutstillinger. Størst oppsikt vakte hans første i Stavanger Kunstforening 1921, der Lhotes påvirkning særlig kom til uttrykk. Utover i 20-årene frigjorde H. seg gradvis fra sitt franske forbilde. Statens arbeidsstipend 1956 muliggjorde en studiereise til Madrid, Toledo, Firenze og Venezia. Lyset og den fuktige, disige luften i Venezia satte sine spor i H.s malerier i slutten av 50-årene, da han malte en rekke "tåkebilder" fra Jæren. Disse skiller seg sterkt fra hans tidligere arbeider. For øvrig er hans stil i 50-årene noe skisseaktig og impresjonistisk i strøkene med lyse og sterke, rene farger. H. malte landskaper, bymotiver, interiører, portretter og stilleben. Innholdet er hos H. underlagt formen. I de siste arbeidene fra begynnelsen av 60-årene merkes en tendens i litterær retning, ofte med symbolsk innhold. Bortsett fra det store muralmaleriet til Kina-misjonen i Stavanger (Salem) og veggmaleriene til Bondeungdomslagets Torvets kafé, som begge ble utført i 20-årene, har H. hovedsakelig arbeidet med staffelikunst i lite format. Sykdom førte til svekket syn, i 60-årene malte han lite og i 1968 la han pensel og palett fra seg for godt. H. har betydd mye for det lokale kunstmiljø, både som skapende kunstner, lærer og forenings- og organisasjonsmann.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Harald Cornelius Hansen, tobakksfabrikant
 • Karen Kittelsen

Gift med

 • Stavanger, 1923-1962 med Ingfrid Feyling-Hansen, musikkpedagog (f. 1887)

Utdannelse

 • Stavanger tekniske aftenskole 1909–1910
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1916–17
 • Académie Moderne, Paris under Raoul Dufy, Othon Friesz og André Lhote 1918–20 samt Académie de la Grande Chaumière, Paris 1918–20

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens arbeidsstip. 1956
 • Statens stip. 1974
 • stip. for eldre fortjente kunstnere fra 1975
 • Foruten studieopphold under utdanning i Paris, lengre studieturer til Frankrike og Italia 1924-25, Spania, Italia og Frankrike 1956-57

Stillinger, medlemskap og verv

 • Kritiker i Stavanger Aftenblad 1921-30
 • egen maler-skole i Stavanger 1920–1940, samtidig lærer på Stavanger tekniske aftenskole
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre fra 1946
 • Medlem av Bildende Kunstneres Forening Rogaland, viseformann 1947–1955
 • formann i Stavanger Kunstforenings Galleriråd 1928, -29, -43 og 1949
 • medlem Vestlandsutst.s jury 1929, -30, -31, -48, -52 og 1955

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utendørs muralmaleri, Salem, Stavanger (1924)
 • Veggmalerier, Bondeungdomslagets Torvets kafé, Stavanger sammen med Frank Wathne (1922-24)
 • Haugesund Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1916-1918
 • Høstutstillingen, Oslo, 1945-1948
 • Høstutstillingen, Oslo, 1950
 • Høstutstillingen, Oslo, 1951
 • Vestlandsutst., 1926
 • Vestlandsutst., 1929-1931
 • Vestlandsutst., 1933
 • Vestlandsutst., 1934
 • Vestlandsutst., 1948
 • Vestlandsutst., 1951
 • Vestlandsutst., 1955-1961
 • Vennskapsbyutst., Stavanger, 1953-1954
 • Vennskapsbyutst., Esbjerg, 1953-1954
 • Vennskapsbyutst., Eskilstuna, 1953-1954
 • Vennskapsbyutst., Jyväskylä, 1953-1954
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975

Gruppeutstillinger

 • Stavanger Kunstforening, 1916
 • Stavanger Kunstforening, 1917
 • Stavanger Kunstforening, 1941
 • Stavanger Kunstforening, 1950
 • Stavanger Kunstforening, 1951
 • Stavanger Kunstforening, 1955

Separatutstillinger

 • Stavanger Kunstforening, 1921
 • Stavanger Kunstforening, 1943
 • Minneutst., Stavanger Kunstgalleri, 1977
 • Minneutst., Bryne Kunstforening, 1977

Portretter

 • Byste modellert av Stinius Fredriksen (Rogaland Kunstnersenter, 1921)
 • Selvportrett (1961) gjengitt i G. Schanche Hidle: Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger 1965, s. 191 og i Stavanger, byen i billedkunsten, Stavanger 1976, s. 31

Litteratur

 • Storm, O., i Stavanger Aftenblad, 14.02.1925
 • Stavangeren, 10.10.1918
 • Stavangeren, 14.10.1918
 • Stavangeren, 24.07.1920
 • Stavangeren, 08.11.1928
 • Stavanger Aftenblad, 03.02.1931
 • Meyer, A., i Stavangeren, 09.02.1931
 • Meyer, A., i Stavangeren, 18.02.1931
 • Kunst og Kultur, 1933, s. 172 (ill.) og 174
 • Dalane, Stavanger, 1939, s. 94 (ill.)
 • Stavangeren, 22.09.1941
 • Dahl, H., i Stavangeren, 05.10.1943
 • Riis, H., i 1. mai, 14.10.1943
 • Stavanger Aftenblad, 23.10.1943
 • Stavanger Aftenblad, 29.12.1953
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 92, 112 (ill.)
 • Rogalands Avis, 25.05.1971
 • Hidle, G. Schanche, Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 190-93 (ill.), 195, 199, 203, 207, 208, 226, 229, 238, 242, 270
 • Wathne, B., 1976, i katalog Stavanger Kunstgalleri
 • Hidle, G. Schanche(red.), Stavanger, byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 140–41 (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 28.12.1976
 • Stavanger Aftenblad, 16.02.1977
 • Stavanger Aftenblad, 15.08.1977
 • Stavanger Aftenblad, 30.08.1977
 • Rogalands Avis, 24.08.1977
 • Rogalands Avis, 30.08.1977
 • Wathne, B., i Stavanger Aftenblad, 06.09.1977
 • Rogaland, Oslo, 1979, register s. 533, Bygd og by i Norge
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5

Faktaboks

Bjarne Hansen