Faktaboks

Carl von Hanno
Født
24. november 1901, Kristiania
Død
13. februar 1953

Herberget, 1934. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Mann og maskin. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

H. vokste opp i en familie preget av interesse for bildende kunst og av kunstnerisk utfoldelse. Bestefaren, maleren og arkitekten Andreas Friedrich Wilhelm von H. (1826–82) var en ansett tegnelærer som drev tegneskole i Kristiania. Den ble etter hans død fortsatt av sønnen Albert von H. H. drev selv privat tegneskole i Oslo fra 1926. Fra 1937 til 1951 var han overlærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. H. foretok i unge år en rekke studiereiser. I likhet med flere andre norske malere studerte han en tid hos Marcel Gromaire, hvis kubistiske formspråk fikk en viss betydning for ham. Men det er mulig at André Lhotes moderate kubisme, forankret i naturstudium, lett geometrisert, kom til å bety vel så mye for hans videre utvikling. I 1920-årene opponerte H. mot tidens ekspresjonisme. Målet var en ny saklighet, og han hentet også inspirasjon hos museenes gamle mestere. Dette førte til en ny, romantisk klassisisme med dypstemt koloritt. Typisk for dette stadium i H.s utvikling er hans religiøse komposisjoner. Hans beherskede fargebruk fortsatte også i senere arbeider. I begynnelsen av 30-årene forandret H.s holdning til virkeligheten seg. I pakt med tidens tendens vendte han blikket mot det industrialiserte samfunn, dominert av teknologi. Han søkte sine motiver i gruver, fabrikker og skipsverft med stillaser og stålkonstruksjoner. Håndverkere og industriarbeidere befolker bildene. Disse arbeider viser hans evne til bevisst konstruktiv oppbygging av billedflaten. I skildringer av kroppsarbeiderens harde liv tilstrebet han stadig større enkelhet i formen. Etter hvert ble den sosiale tendens tydeligere og koloritten mer gråstemt. Skildringene av arbeidere i aktivitet kunne få et drag av heroisme, mens den medmenneskelige følelse skinner gjennom i fremstillingen av dem som er tvunget til passivitet, som f.eks. uteliggerne i Morgen i Nattherberget (1938) og Arbeidsløse (1934), sistnevnte blant hans hovedverk. I H.s senere arbeider ble koloritten mykere, særlig i landskapsskissene. Motivene søkte han på Tjøme, Hvasser og Nøtterøy. I noen av sine siste bilder malte han himmelen, nesten bare den. H. malte også gode portretter som de av overlege Halfdan Sundt(1933, Kysthospitalet, Stavern) og Aasta Frimann-Dahl (1942, privat eie). Han var en sikker tegner, og som illustratør viste han innlevelse i tekstene. Flere av hans illustrasjoner er levende og fornøyelige og viser spennvidden i hans talent når de ses i forhold til hans strengt oppbygde malerier med sosial tendens.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Oscar von H. Albert, sanitetsoberstløytnant, tegner (1862 - 1938)
 • Maren Johanne Beate Hoffmann

Gift med

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1920
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1920–22
 • kunstakademiet og Hans Hoffmanns malerskole, München 1922
 • elev av Marcel Gromaire i Paris (antagelig 1932–33)

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1927
 • Benneches legat 1929
 • Tegnerforbundet stip. 1932
 • Studiereiser til Frankrike 1920, 1925, 1932–33, 1934
 • Tyskland 1922
 • Italia 1922, 1927
 • Spania 1933

Stillinger, medlemskap og verv

 • Privat tegneskole i Oslo fra 1926
 • overlærer Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1937–51
 • Viseformann Skandinavisk Forening, Roma 1927–28
 • formann Tegnerforbundet 1935–36
 • medlem av Den faste jury ca. 1937–40
 • formann i Unge Kunstneres Samfunns Råd og Fondskomité, æresmedlem Unge Kunstneres Samfunn

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorative arbeider i Norsk Teknisk Porselensfabrikk, Fredrikstad (1943-44)
 • Norsk Impregneringskompani, Larvik (1945-47)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Oslo Bymuseum
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Sandviken Stålverks museum, Sverige
 • Musée du Jeu de Paume, Paris
 • Det Kgl. Slott, Oslo
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
 • Tønsberg Kunstforening
 • Portretter i Forsvarets Sanitet, Akershus, Oslo og Kysthospitalet, Stavern

Illustrasjonsarbeider

 • S. Halse: Eventyret om Kari, Oslo 1935
 • M. Rumohr: ABC, Oslo 1939
 • K. Bergh: Ola og eventyret om dyra, Oslo 1940
 • D.s.: Ola reiser til stjernene, Oslo 1941
 • Sanglekene våre for små og store barn ved Onkel Georg (psevdonym for E. Nilssen), Trondheim 1946
 • R. Alfsøe og H. Helgesen: Barnas sangbok for skole og hjem, Oslo 1950

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1922-1926
 • Høstutstillingen, Oslo, 1932-1938
 • Høstutstillingen, Oslo, 1940
 • Høstutstillingen, Oslo, 1945
 • Høstutstillingen, Oslo, 1947-1948
 • Høstutstillingen, Oslo, 1950-1953
 • Unge Kunstneres Samfunn utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1924
 • Vårutst., Kristiania. Kunstforening, 1924
 • Exhibition of Norwegian Art, The Royal Society of British Artist's Galleries, London, 1928
 • Landsutst. i Trondheim, 1930
 • Secession Norwegische Kunst, Wien, 1931
 • Gal. de Paris, 1934
 • Salon de Tuileries og Bernheim, Paris, 1930
 • Tegnerforbundet, Kunstnernes Hus, Oslo, 1936
 • Vårutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1936
 • Verdensutst. Paris, 1937
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Tønsberg Kunstforening, 1949
 • Ung Norsk Konst, Stockholm, 1950
 • Teknik och industri, Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Stockholm, 1951
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Jub. utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1980

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1924
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1927
 • Bergens Kunstforening, 1927
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1929
 • Uppsala, 1931
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1931
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1933
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1934
 • Trondheim Kunstforening, 1936
 • Drammens Kunstforening, 1944
 • Tønsberg Kunstforening, 1949
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1950
 • Bergens Kunstforening, 1951
 • Hamar Kunstforening, 1951
 • Minneutst., Oslo Kunstforening, 1954

Portretter

 • Selvportrett (maleri, 1951) gjengitt i R. Revold: Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo 1953, bd. 2, s. 205

Litteratur

 • Schou, A., Kunstkronikk høsten 1924 i Vor Verden, Oslo, 1925
 • Langaard, J. H., i katalog Kunstnerforbundet, Oslo, 04.1927
 • Oslo Illustrerte, 06.04.1927, (ill.)
 • Hjemmenes Vel, Oslo, 07.04.1927, (ill.)
 • Schou, A., Fra vårens kunstutstillinger i Vor Verden, Oslo, 1927
 • Oslo Illustrerte, 10.1929, (ill.)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1930, s. 162
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1934, s. 188
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1937-1938, s. 201
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948, s. 199
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1950, s. 229
 • Nygård Nilssen, A., På arbeid. Næringslivet i norsk kunst, Oslo, 1934, s. 45, 52, 61 (ill.)
 • Holm, A. E., Carl von Hanno i Under dusken, Trondheim, 1936
 • Vem är vem i Norden?, Stockholm, 1941, s. 702
 • Østby, L., Mellomkrigstid i E. Lexow: Norges kunst, Oslo, 1942, s. 368
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 79 (ill.)
 • Revold, R., Gran, H., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, register s. 93 (ill.)
 • Aulie, R., Moderne norsk malerkunst, København, 1948, s. 24
 • Østby, L., i Vår tids kunst og diktning i Skandinavia Norge, Oslo, 1948, bd. 1, s. 72
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, s. 30, 53, 192, 254 (ill.)
 • Bonytt, 1949, s. 67
 • Bonytt, 1950, s. 72
 • Kunsten idag, 1950, hefte 16 s. 56 (ill.)
 • Kunsten idag, 1952, hefte 21 s. 17 (ill.)
 • Sundseth, A. B., Melhus, A. C., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 66
 • Bildende kunst, Oslo, 1952, s. 437, 471 (ill.), Aftenpostens kunsthåndbok
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 183-85, 205 (ill.)
 • Gran, H., i katalog minneutst. Oslo Kunstforening, 1954
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register (ill.)
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1955, bd. 2, s. 370
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, register + s. 145, 146, 149
 • Stenstadvold, H., Norsk malerkunst i norsk samfunn, Oslo, 1960, s. 159 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, s. 235
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd. 8, sp. 558-59 (ill.)
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 17, 40, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 87, 204
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 63
 • Parmann, ø., Tegneskolen gjennom 150 år, Oslo, 1971, s. 297
 • Hjelde, G., Kavli, G., Slottet i Oslo, Oslo, 1973, s. 427
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 208
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 480-81 (ill.)
 • Askeland, J., Norsk malerkunst. Hovedlinjer gjennom 200 år, Oslo, 1981, s. 306
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 04.01.1924, Aviser
 • Soot, P. B., i Morgenposten, 04.01.1924
 • Gauguin, Pola, i T.Tegn, 04.01.1924
 • Lone, E., i Nationen, 05.01.1924
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 04.04.1924
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 02.06.1924
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 02.10.1929
 • Haug, K., i Aftenposten, 04.10.1929
 • Nationen, 05.10.1929
 • Hølaas, O., i Oslo Aftenavis, 05.10.1929
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 08.10.1929, (ill.)
 • Aftenposten, 08.12.1931
 • Haug, K., i Aftenposten, 12.12.1931
 • Gauguin, Pola, i Dagbladet, 15.12.1931
 • Tidens Tegn, 19.11.1934, (ill.)
 • Gauguin, Pola, i Dagbladet, 20.11.1934
 • Nationen, 21.10.1944, (ill.)
 • Paulsen, C. E., i Tønsbergs Blad, 07.05.1949, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 16.11.1950
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 18.11.1950
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 20.11.1950
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 22.11.1950, (ill.)
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 23.11.1950
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 23.11.1950
 • Knutsen, K., i Hamar Arbeiderbladet, 20.04.1951
 • Salicath, ø., i Hamar Stiftstidende, 21.04.1951
 • Bergens Tidende, 01.11.1951
 • Morgenavisen, 01.11.1951
 • Breivik, T., i Morgenavisen, 08.11.1951
 • Glambek, K., i Bergens Tidende, 10.11.1951, (ill.)
 • Leivestad, A., i Dagen, 13.11.1951
 • Dagbladet, 22.09.1954, (ill.)
 • Aftenposten, 23.09.1954, (ill.)
 • Gunnarsson, C. B., i Dagbladet, 28.09.1954
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 05.10.1954
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 05.10.1954
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 06.10.1954

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv