Faktaboks

Fritz Røed
Født
15. august 1928, Time, Jæren
Død
2002

R. debuterte på Høstutstillingen i 1956 med to barnefigurer, hvorav den ene, Sinnatagg (bronse ca. 1956) er røft, nærmest impresjonistisk modellert på guttens bryst, skuldre og armer, dels som kontrast til ansiktets glatte, avrundede former. Figuren viser R.s tekniske dyktighet som modellør innenfor et tilnærmet realistisk formspråk slik det ble formidlet av hans lærer Per Palle Storm på Kunstakademiet.

Et annet utgangspunkt for R.s arbeider ble oppholdet på kunstakademiet i København 1951. Særlig påvirket av Adam Fischer, har R. laget en rekke stiliserte skulpturer av steingods, som Magdalena fra Anticoli (1961, også senere utgaver). Den lubne kvinnen er gjengitt stående med parasoll og vinkrukke i hendene i store, runde og glatte former. Interessen for steingodsets muligheter innenfor dette dekorative formspråket har R. videre tatt opp under sitt utstrakte samarbeid med keramikere som Jens og Margrethe von der Lippe og Erik Pløen. Dette har bl.a. resultert i flere små terrakotta- og steingodsrelieffer, som det frodige Afrodite mater hønene sine (steingods, Nasjonalgalleriet, Oslo) med nærmest naivistisk figurfremstilling og perspektiv. Det samme preget er til stede i en større veggdekorasjon Aviskona og byen (steingods 1965, Aftenposten). Aviskona er gjengitt stående i fyldige, litt tunge og runde former, omgitt på begge sider av mindre, innrammede, rektangulære felter som viser idylliske scener med lekende barn, noen voksne samt dyr, fugler, blader og blomster, alt dekorert i klare farger. Dette muntre og livsbejaende innholdet står også sentralt i R.s mange lekeskulpturer. De er laget i fantasifulle former og sterke farger i varierte materialer som betong, plast og ulike metaller, og fremstår som uhøytidelig og utradisjonell skulptur, f.eks. på Haukåsen skole, Oslo (malt betong 1973). I Skulptur for samvær i Ryd senter, Linköping (betong, reist 1973) har R. i samarbeid med Per Göransson utformet en kolossalskulptur som også fungerer som scene for opptredener. Andre tilsvarende arbeider står som rent dekorative og humoristiske innslag i bomiljøet, som Don Quijote (bronse 1978) og Vindmølle (akryl og betong 1973), begge sammenstilt på Bøler torg, Oslo 1978.

Oppholdet ved kunstakademiet i København har også virket inn på R.s øvrige produksjon, men vel så viktig er studieoppholdet i Paris 1952, vennskapet med Jean Osouf, samt lange, årvisse opphold i Liguria fra omkring 1970 med de muligheter dette har gitt til å møte italiensk billedhuggerkunst. I de senere år har han vært spesielt opptatt av Giacomo Manzus bronseskulptur. R.s portretter fremstod fra slutten av 50-årene med forsiktig klassiserende drag, som portrettet av datteren Kristin (steingods 1962), der sporene etter modelleringen er utvisket. Den glatte overflaten preger også arbeidene i bronse i 60- og 70-årene, men nå i et geometrisk stilisert formspråk. Eksempler på dette er Barnevask (bronse 1969) og den mer abstrakte Elvebåt (bronse 1965-67) der en mann er plassert svevende like over den forenklet gjengitte elvebåten, en svakt buet form skrånende oppover under og bak mannen. Mest ytterliggående rent formalt er Leif Tronstad-monumentet i Sandvika (granitt 1971-73), som består av en monumental varde i geometriske former med symbolske relieffer. R.s mest vellykkete offentlige arbeid er Sverd i fjell, Hafrsfjord (bronse 1980-83). Tre ca. 10 m høye, vertikalt plasserte sverd er montert i fjellet ved strandkanten i det flate kystlandskapet, og kontrasterer dette på effektfullt og monumentalt vis. Sverdene bærer merker etter kampen, men symboliserer ved å være "stukket i jorda" overenskomsten og freden, etter den skikk vikingene selv brukte. Sverdskaftene knytter ved sine landsdelssymboler an til rikssamlingen. Sammen med bl.a. Arne Vinje Gunnerud og Skule Waksvik står R. som en av de mest aktive representanter for en generasjon norske billedhuggere som fra 50-årene av har utført en rekke arbeider i forbindelse med den utstrakte offentlige boligbyggingen etter krigen. Ut fra oppdragenes karakter, men også som en forsiktig reaksjon på eldre billedhuggeres mer heroisk-monumentale arbeider med direkte nasjonale og politiske overtoner, søkte de en type skulptur som først og fremst skulle være et fellesgode ut fra den demokratiserende tanken om kunst for alle.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Harald Røed
 • Ruth Soma

Gift med

 • Kari Fostervoll, tekstilkonservator

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo
 • periodevis i Villa Faralda, Liguria, Italia siden ca. 1970

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo hospitant under Torbjørn Alvsåker 1946-48
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Palle Storm 1948-51
 • Kunstakademiet i København under Einar Utzon-Frank 1951
 • Académie de la Grand Chaumière, Paris under Ossip Zadkine 1952

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1952
 • Lorch-Schives legat 1953
 • Unge Kunstneres Samfunn stipend 1955
 • Inger og Edv. Munchs legat 1956
 • Statens reisestipend 1958
 • Mohrs legat 1962
 • Oslo bys stipend 1967
 • 3%-fondets stipend 1969
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1970
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Studieopphold i Paris 1/2 år 1952
 • jevnlige opphold i Paris
 • Villa Faraldi, Liguria og Milano fra ca. 1970

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Norsk Billedhuggerforening, styremedlem og viseformann, formann fra 1984
 • formann Unge Kunstneres Samfunn
 • formann Norsk Kulturråds utvalg for utsmykking av offentlige bygg og anlegg 1969-71
 • styreformann Kunstnerforbundet, Oslo 1981-82

Priser, premier og utmerkelser

 • Premie i Oslo kommunes kunstsamlingers konkurranser om utsmykking av skoler 1969-70 og -77
 • 1. premie i konkurranse minnesmerke over rikssamlingen i Hafrsfjord 1980-81
 • premie utsmykking av Haukeland sykehus, Bergen
 • premie i konkurranse om Tarjei Vesaas-monument 1984

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggrelieff, Grand Hotel Bellevue, Åndalsnes (1957)
 • Pikehode, Tåsen skole, Oslo (terrakotta 1958)
 • Veggutsmykning, Hotel Bristol, Oslo (eloksert aluminium 1960)
 • Frise, Aas & Wahls Boktrykkeri, Oslo (keramikk 1961, fjernet ca. 1980)
 • Relieff, Lokomotivfaun, Jernbaneskolen NSB, Oslo (malt steingods 1961)
 • Relieff, Sunnmørsbanken, Ålesund (steingods 1961)
 • Lekeskulptur, Stinta skole, Arendal (steingods ca. 1962)
 • Veggutsmykning, Vadsø skolebibliotek (steingods 1964)
 • Vadsøgutten, Vadsø rådhus (bronse ca. 1965)
 • Aviskona og byen, Aftenposten (steingods 1965)
 • Elvebåt, Fylkeshuset, Vadsø (bronse 1966-68)
 • Veslemøy, Haugtussa, Time, Jæren (bronse 1966-72)
 • Ball-lek, Hamar (betong 1966-67)
 • Sykkelpiken, Sentralsykehuset, Lørenskog og Bygdøylund, Oslo (begge bronse 1968), Vadsø skole og Trondheim
 • Mor og barn, Østerås, Bærum (bronse 1969)
 • Barnevask, Bogense rådhusplass, Danmark (bronse 1969), Stovner senter, Oslo (bronse 1976), Bergen og Larvik
 • Musikalsk sjøorm (betong og polyester) bl.a. Østerås, Bærum
 • Hjemme hos oss, søndag morgen, Rikshospitalet (steingods og betong 1970)
 • Gresk mynt, Bergen Bank, Haugesund (bronse ca. 1970)
 • Veggfelt, Forsvarets administrasjonsbygg, Huseby, Oslo (steingods 1971)
 • Veggrelieff, Vamma kraftstasjon (akryl og plast 1971)
 • Lekeskulptur, Rustad skole, Oslo (betong og akryl 1971, fjernet)
 • Klatrehøne, Vålerenga og Torshovdalen, Oslo og Kroer skole, Ås (alle malt jern 1971) etter konkurranse 1969-70
 • Leif Tronstad-monumentet, Sandvika (granitt 1971-73)
 • Skulptur for samvær, Ryd sentrum, Linköping (betong, reist 1973) sammen med Per Göransson etter konkurranse
 • Lekeskulptur, Haukåsen skole, Oslo (malt betong 1973) sammen med Erik Pløen
 • Vindmølle (akryl og betong 1973), Holtan ungdomsskole, Horten (1975, fjernet), Bøler torg og Haukåsen skole, Oslo
 • Karoline, Grensevn., Oslo (1976)
 • Italiensk landsby, Stovner senter, Oslo (malt bronse 1976), Høyenhall, Østensjø, Oppsal, Trosterud og Smedstua skoler, Oslo
 • Blåbærteppe, Barneavd. Aker sykehus, Oslo (betong og plast, reist 1976)
 • Don Quijote, Bøler torg, Oslo (bronse 1976-78) og modell, Den norske Creditbank, Lakselv (bronse 1982)
 • Gledesspreder, Barneavd. Aker sykehus og Ullerntoppen, Oslo (malt steingods 1976) og Haugesund (malt bronse 1979)
 • Fontene, Water music, Torget, Trondheim og Blomstertorget, Bryne (bronse 1978)
 • Relieff, Rustad skole, Oslo (steingods, reist 1978)
 • Flyvende teppe (betong), Sol, og Vindhane (polyester og betong), bl.a. Sandfallet skole, Alta (1978)
 • Kjernefamilien, Ulsrud T-banestasjon, Oslo (farget steingods 1979)
 • Lekeskulptur, Julius, Skjønhaug skole, Oslo (malt betong 1980)
 • Sverd i fjell, Hafrsfjord (bronse 1980-83)
 • Sommervind, Kreditkassen, Halden (steingods 1981)
 • Utsmykning, M/S Prinsesse Ragnhild, Jahre Line (steingods 1981)
 • Den Norske Industribank, Oslo (steingods, reist 1983)
 • Conti Hansa Hotel, Kiel (steingods 1983)
 • Flyglede, SAS Park Royal Hotel, Bærum (steingods 1984)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Skien Kunstforenings Faste Galleri
 • Universitetets Myntkabinett, Oslo
 • Rostock bymuseum
 • Riksgalleriet
 • Norsk Kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Ålesund, Trondheim , Bergen, Time, Porsgrunn, Larvik, Gjøvik, Hamar, Horten og Haugesund kommuner
 • Ålesund, Bryne og Molde kunstforeninger
 • A/S Hafslund
 • Hotel Norge, Bergen
 • Albanifonden, Århus

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1956
 • Høstutstillingen, 1958
 • Høstutstillingen, 1961-1965
 • Høstutstillingen, 1975-1978
 • Høstutstillingen, 1980-1982
 • Vestlandsutstillingen, 1962
 • Vestlandsutstillingen, 1964
 • Vestlandsutstillingen, 1973
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1959
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1961
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1963
 • 8 Per Palle Storm-elever, Unge Kunstneres Samfunn, 1960
 • Gyngehesten, Bergens Kunstforening, 1961
 • Vår skulptur idag, Kunstnernes Hus, Oslo, 1962
 • Von der Lippes verksted. Fra skulptur til brukskunst, Kunstnerforbundet, Oslo, 1963
 • Østersjø-biennalen, Rostock, 1964
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1967
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, utstilling København, 1969
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, utstilling Odense, 1969
 • Fire i ett. Ny kunst i Oslo 1971, Oslo kommunes kunstsamlinger, 1972
 • Gall. Kalvig, Bryne, 1972
 • Skulptur fra de nordiske land, Selskapet Kunst på Arbeidsplassen, 1973
 • Prydkunst Hjertholm, Bergen, 1976
 • Norsk Billedhuggerforening utstilling, Kongstenhallen, Fredrikstad, 1978
 • Festspillutstilling, Elverum, 1981

Separatutstillinger

 • Molde kunstforening, 1957
 • Kristiansund kunstforening, 1957
 • Ålesund kunstforening, 1957
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1971
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1980
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1983
 • Fra vårt verksted, keramikk, Kunstnerforbundet, Oslo, 1975
 • Skiens Kunstforening, 1981
 • Moss Kunstgalleri, 1981
 • Gall. Sigvat Skald, Sarpsborg, 1981
 • Ulsrud videregående skole, Oslo, 1981
 • Gall. Koloritten, Stavanger, 1983
 • Nes Kunstforening, 1983

Eget forfatterskap

 • Samtale med tre billedhuggere Skule Waksvik, Per Ung, Arne Vinje Gunnerud, Kunsten idag, 1965, hefte 74 s. 20–44
 • Brukersynspunkter, Kunst og kunstnere, Oslo, 1970, nr. 2, s. 35–36
 • skulptur på A/S Selvaagbyggs boligfelter, Oslo, 1984, (ill.)

Litteratur

 • Revold, R., Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 438
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, s. 115
 • Kunsten idag, 1963, hefte 66 s. 51
 • Kunsten idag, 1973, hefte 104, s. 33
 • Parmann, ø., Norsk skulptur, Oslo, 1969, s. 290–93 (ill.)
 • Parmann, ø., Norwegian Sculpture, Oslo, 1969, register
 • Røed, Fritz, Waksvik, S., Kunsten idag, 1971, hefte 98 s. 4–21 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 242
 • K. og K, 1972, s. 121, 123, 194
 • K. og K, 1976, s. 52, 56
 • K. og K, 1978, s. 49
 • K. og K, 1980, s. 110
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 264
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 10, s. 168
 • Vestfold, Oslo, 1980, s. 350 (ill.), Bygd og by i Norge
 • Akershus, Oslo, 1981, s. 409, Bygd og by i Norge
 • Komissar, A. M., i Billedkunstneren, Oslo, 1983, nr. 1, s. 14–15
 • Flor, H., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, s. 311–12
 • Norske billedhoggere i dag, Oslo, 1983, s. 136 (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 12.10.1956, (ill.), Aviser
 • Romsdal Folkebl., 19.11.1957, (ill.)
 • Sunnmørspalte, 30.11.1957
 • Sunnmørspalte, 05.12.1957, (ill.)
 • Øvre Smaalenene, 30.08.1961, (ill.)
 • Jærbl., 13.03.1962
 • Aftenposten, 12.11.1963, (ill.)
 • Aftenposten, 22.05.1967
 • Aftenposten, 13.09.1967
 • Aftenposten, 30.10.1968
 • Aftenposten, 14.11.1969, (ill.)
 • Verdens Gang, 15.02.1964, (ill.)
 • Dagbladet, 07.07.1966
 • Dagbladet, 02.11.1966, (ill.)
 • Dagbladet, 16.10.1969
 • Dagbladet, 18.11.1969
 • Dagbladet, 21.03.1970, (ill.)
 • Aftenposten, 23.01.1970
 • Aftenposten, 10.03.1970
 • Aftenposten, 15.03.1971
 • Aftenposten, 29.06.1971
 • Aftenposten, 13.08.1971, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 17.11.1971
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 18.11.1971
 • Morgenbladet, 12.05.1973, (ill.)
 • Dagbladet, 13.09.1973, (ill.)
 • Aftenposten, 22.11.1973
 • Aftenposten, 15.06.1976, (ill.)
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 20.11.1975
 • Storsletten, O., i Arbeiderbladet, 22.11.1975
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 01.07.1976, (ill.)
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 17.08.1978
 • Morgenavisen, 11.11.1976, (ill.)
 • Aftenposten, 23.10.1978
 • Aftenposten, 08.11.1978, (ill.)
 • Jahreie, M., i Arbeiderbladet, 31.01.1979, (ill.)
 • Nordstrands Blad, 28.11.1979
 • Nordstrands Blad, 07.03.1980, (ill.)
 • Aftenposten, 25.02.1980, (ill.)
 • Aftenposten, 10.12.1982
 • Aftenposten, 11.05.1983, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 04.03.1980
 • Verdens Gang, 28.08.1980, (ill.)
 • Rogalands Avis, 09.04.1981
 • Moss Avis, 20.10.1981, (ill.)
 • Dagbladet Sarpen, 21.11.1981
 • Bergens Tidende, 27.07.1982
 • Dagbladet, 18.04.1983, (ill.)
 • Lie, J., i A.-magasinet, 30.04.1983, (ill.)
 • Koch, F., i Stavanger Aftenblad, 03.05.1983, (ill.)
 • Morgenbladet, 17.06.1983
 • Egeland, E., i Aftenposten, 21.11.1983

Faktaboks

Fritz Røed