Faktaboks

Tore Haaland
Haaland, Tore Magnus
Født
22. mai 1918, Bergen
Død
21. august 2006, Oslo

H. debuterte som maler i Unge Kunstneres Samfunn i 1944. Først i 1955 holdt han sin første utstilling, og også senere har han holdt svært få utstillinger. Til tross for dette har han spilt en sentral rolle i utviklingen av etterkrigstidens maleri i Norge, særlig i 1950-årene, da de kunstnerne som malte i et nonfigurativt formspråk, kjempet en hard kamp for at deres kunst skulle få fotfeste her hjemme. H.s bilder fra slutten av 40-årene viste mennesker abstrahert til anonyme figurer, innvevd i et nett av linjer som både var et formalt skjema og et symbolsk gitter. Et karakteristisk bilde fra denne tiden er Fyrvokteren (1948, Nasjonalgalleriet, Oslo). Senere ble H. stadig mer opptatt av formproblemer, av relasjonene mellom farge, flate og rom, og han utviklet etter hvert et sterkt geometrisert formspråk. Han har alltid interessert seg for strukturen i bildene og har tatt i bruk forskjellige materialer som kritt, gips, stein og sand. I 1957–58 deltok han i utsmykningen av Regjeringsbygget i Oslo, der sandblåst naturbetong var materialet. H. har slått rot i den nonfigurative kunst og fremdeles er det fargeplanenes romforhold som opptar ham.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Margit Oddgjerd Ruud
 • Knut Magnus Haaland

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1938–40
 • Statens Kunstakademi, Oslo 1940
 • Det illegale kunstakademiet 1941–44
 • studerte fresco ved kunstakademiet i København 1945–46

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Conrad Mohrs stip. 1949
 • Statens kunstnerstip. 1961, -65
 • Houens legat 1961
 • Norsk-østerriksk kulturfonds stip. 1963
 • Oslo bys stip. 1965
 • Reiser til København 1945–48
 • Danmark 1970, -72, -76, 77
 • Nederland 1949, -73, -76, -77, -78, -79, -80
 • Frankrike 1949, -70
 • Italia 1950-63, -66
 • Østerrike 1950, -63
 • Sverige 1970
 • Hellas 1962, -66, -75, 1977-80
 • England 1974
 • Tyrkia 1966, -74
 • Spania 1972
 • Libanon og Syria 1973
 • Marokko 1974
 • Egypt 1977

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Tilsynsrådet for Kunstnernes Hus, Oslo 1964–69
 • Tilknyttet Arkitekthøyskolen i Oslo som vikar ved avdelingen for form og tegning fra 1970, undervisningsassistent fra 1971, førsteamanuensis fra 1973

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • M/S Kong Olav V (maleri på møbelplate, 1961)
 • 4 veggfelt samt en eksperimentvegg i Regjeringsbygget i Oslo (1957-58)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1946-1949
 • Høstutstillingen, Oslo, 1954-1955
 • Høstutstillingen, Oslo, 1958
 • Høstutstillingen, Oslo, 1960
 • Høstutstillingen, Oslo, 1962-1967
 • Vestlandsutst., 1956
 • Vestlandsutst., 1965
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • 11 malere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1949
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, København, 1949
 • Ung norsk konst., Stockholm, 1950-1951
 • Ung norsk kunst, Maleri, København, 1952
 • Papegøyen, Kunstnernes Hus, Oslo, 1953
 • Papegøyrn, Trondheim Kunstforening, 1953
 • Terningen, Gall. KB, Oslo, 1956-1959, to ganger årlig
 • Terningen, Permanenten, Oslo, 1956-1959, to ganger årlig
 • Terningen, Kunstnernes Hus, Oslo, 1956-1959, to ganger årlig
 • Nordisk abstrakt Kunst, Kunstnernes Hus, Oslo, 1958
 • La peinture nordique contemporaine, Paris, 1958
 • New Vision Center Galleri, London, 1958
 • Unga norrmän, Göteborg, 1959
 • Biennalen, São Paulo, 1959
 • Sommerutst., Trondheim Kunstforening, 1967
 • Generasjonsutst. II, Gall. F 15, Moss, 1969
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Visuelt Miljø I, Kunstnernes Hus, Oslo, 1969
 • Lys og bevegelse, København, 1969
 • Lys og bevegelse, Århus, 1969
 • Dette betyr noe i Norge, vandreutst., Sverige, 1970
 • 36 norske kunstnere, Århus, 1971
 • 36 norske kunstnere, Gall. F 15, Moss, 1971
 • 36 norske kunstnere, Tromsø, 1971
 • 50-årene, et gjennombrudd, Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1982

Separatutstillinger

 • Gall. KB, Oslo, 1962
 • Lille Galleri, Oslo, 1968

Gruppeutstillinger

 • Oslo Kunstforening, 1955

Eget forfatterskap

 • Medforfatter av Kunst for mennesket eller museet?, Oslo, 1969

Litteratur

 • Bonytt, 1947, s. 27, 29, 215, 216, nr. 11-12, s. XX
 • Bonytt, 1951, s. 219
 • Bonytt, 1953, s. 108, 109, 208
 • Bonytt, 1966, s. 171
 • Kunsten idag, 1947, hefte 4 s. 55 (ill.)
 • Kunsten idag, 1959, hefte 48 s. 34-35 (ill.)
 • Kunsten idag, 1962, hefte 60 s. 48
 • Aulie, R., Moderne norsk malerkunst, København, 1948, s. 58, 60, (ill.)
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register s. 267 (ill.)
 • Revold, R., Etterkrigskunst: Fem malere, Kunst og Kultur, 1949, s. 169 (ill.), 171 (ill.), 173 (ill.), 174
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 316 (ill.), 317-18
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 106, 113 (ill.)
 • Askeland, J., Sandblåste dekorasjoner i det nye regjeringsbygget i Oslo, Kunsten idag, 1958, hefte 46, s. 41, 46 (ill.)
 • Holm, A. E., Dekorasjonene i regjeringsbygget, Byggekunst, 1959, s. 23-28 (ill.)
 • Moderne norsk kunst, AE. Meningsblad for unge arkitekter, Oslo, 1959, nr. 4-6, s. 22, 53, 118 (ill.)
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 130
 • katalog Galleri KB, 03.1962, (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register (ill.)
 • Askeland, J., Freskoepoken, Studier i profant norsk monumentalmaleri 1918–1950, Oslo, 1965, s. 221
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 25, 42, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 9, sp. 592
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 92, 209
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 183
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 64
 • Hellandsjø, K., Jakob Weidemann og det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge 1945–1965, Oslo, 1978, s. 66, 78, 102, 108, 117, 153 (ill.)
 • Simonnæs, P., Norsk kunst i bilder, Oslo, 1978, bd. 2, register (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 149
 • Askeland, J., Norsk malerkunst. Hovedlinjer gjennom 200 år, Oslo, 1981, s. 297
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 02.03.1955, Aviser
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 04.03.1955
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 11.03.1955
 • Dagbladet, 01.03.1962, (ill.)
 • Aftenposten, 02.03.1962
 • Nyquist, K., i Morgenposten, 02.03.1962, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 06.03.1962
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 08.03.1962
 • Revold, R., i Aftenposten, 09.03.1962
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 13.03.1962
 • Aftenposten, 22.03.1968, (ill.)
 • Morgenbladet, 22.03.1968
 • Nationen, 05.04.1968
 • Brun, H. J., i Dagbladet, 08.04.1968
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 21.05.1968
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 22.05.1968

Faktaboks

Tore Haaland