Faktaboks

Søren Steen-Johnsen
Født
7. oktober 1903, Trondheim
Død
27. oktober 1979, Nice

S.-J. debuterte i 1923 i Oslo Kunstforening mens han gikk på Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Kristiania. Året etter begynte han på Revolds malerskole og kom inn i et miljø med unge engasjerte samfunnsbevisste malere. S.-J. var sommeren 1924 assistent for Revold ved utsmykkingen av Haslum kapell. Ved Henrik Sørensens hjelp reiste han til Paris i 1925, og ble elev av Per Krohg. Sammen med Per Rom fikk han i oppdrag å dekorere kafé Peer Gynt, et samlingssted for skandinaver i utlendighet. Tilbake i Norge arbeidet S.-J. sammen med Revold-elevene, bl.a. Harald Dal, Reidar Aulie, Willi Midelfart, Eyolf Nagell-Erichsen, Ole Mæhle, som stilte ut sammen i inn- og utland. Disse var kjennetegnet ved sin samfunnskritikk og politiske engasjement. Hos Revold tilegnet de seg en mørk og mettet koloritt, et nasjonalromantisk tilsnitt. Hos S.-J. kommer dette tydelig fram i bilder som Gravøl (1933, Nasjonalgalleriet, Oslo), Under Ekeberg (1939, Nasjonalgalleriet) og især i Fabrikkstrøk, Vinterdag Oslo (1939), med en mor og et barn i forgrunnen. I fabrikk- og bybildene er byen alltid stor og truende, med en undertone av sosial uro; menneskene er ofte ensomme og forsvarsløse. S.-J.s landskaper fra denne perioden er preget av en noe tung malemåte, mørk koloritt og mettede billedflater. Sommeren 1933 tilbrakte S.-J. i Telemark sammen med Henrik Sørensen, senere også med Kai Fjell og Reidar Aulie. I 30-årene bodde han hovedsakelig i Oslo, men var noen år i Sandefjord. Under krigen bodde han i Østerdalen. Her fant han et landskap og et formspråk som han senere holdt fast ved. Med et dypt følt engasjement i folks hverdagsslit tok han opp motiver som vårpløying og skogsarbeide. I løpet av disse årene fjernet han seg litt etter litt fra sosialrealismen, og ble hovedsakelig landskapsskildrer, en trofast og helhjertet friluftsmaler. Med en raskere, mer spontan malemåte enn tidligere fanget han stemninger, temperatur, lys og luft. S. kom ofte tilbake til landskapsmotiver fra Tolga i Østerdalen og traktene rundt Oslo. På sine mange reiser i syden utførte han en rekke akvareller og malerier med motiv fra Middelhavet, folkelivet eller stemningsskildringer fra landsbyene. På sine eldre dager utviklet S. en lys og skjær koloritt. Vinterbildene fra de siste årene er skinnende i sitt solfylte motlys med blå skygger over snøen. Det hastige penselstrøket ligger tynt på lerretet og dekker det knapt enkelte steder. S. har forkjærlighet for tregrensens bjerkekratt. Det er gjennomgående i en stor del av bildene og danner for- eller mellomgrunn i komposisjonen. Karakteristisk nok er S. sjelden opptatt av blå sommerhimler. Han foretrekker overgangene, skiftende vær og skiftende lys. S. har laget en rekke vårløsningsbilder hvor brun muld kommer tilsyne mellom snøklatter, eller sevje som stiger i vinterbare bjerkestammer og gir dem et fiolett skjær. Som grafiker har S. laget tresnitt og linosnitt. Det er ofte de samme motivene som i maleriene, med hovedvekt på landskaper og arbeidsliv. S.' bilder har utviklet seg fra samfunnsengasjement til lyriske naturskildringer. Kontrasten mellom hans ekspressive 30-talls bilder og de senere solfylte bildene med motiver fra snøviddene, er nok større enn hos noen av de andre Revold-elevene. S. har en stor og ujevn produksjon, men er på sitt beste en vár iakttager som fanger naturens umerkelige skiftninger med sin pensel. Som portrettmaler har S. hatt mange oppdrag.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Kaja Steen
 • Johannes Johnsen

Gift med

 • 1940 med Erna Astrup
 • 1930 med Helga Solveig Michelsen

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Kristiania under Eivind Engebretsen og Wilhelm Krogh-Fladmark 1921-24
 • Elev av Axel Revolds malerskole, Oslo 1924-25
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1925 og 1929-30, under Wilhelm Rasmussen 1929-30
 • École Moderne, Paris under Per Krohg 1925-26

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1931-32
 • Houens legat 1934
 • Finnes legat
 • Hamsuns stipend
 • Oslo bys stipend 1951
 • Helga og Hans Reusch' legat 1957
 • Therese og Anton Klaveness legat 1971
 • Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeide
 • Studiereiser til Frankrike 1925-26, -30, -34, -37, -48, 79
 • Italia 1934, -51, -56, -71
 • Nederland 1948
 • England 1948
 • Sovjet 1965
 • Hellas 1965, -75
 • Spania 1958
 • Sveits 1958

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tidvis vikar for Per Krohg, Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo i 1930-årene
 • Vikarierende kunstanmelder Arbeiderbladet 1939
 • Vikarprofessor for Axel Revold Statens Kunstakademi, Oslo 1945-46
 • Vikar kunstanmelder Dagbladet 1953
 • Kunstanmelder i Aftenposten 1967-72
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Formann Den faste Jury 1939-40 og 1945-46, medlem fra 1958, formann 1960-64
 • Medlem Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomité 1949-55
 • Styremedlem Kunstnerforbundet, Oslo 1946-51 og 1952-62

Priser, premier og utmerkelser

 • Innkjøpt konkurranse om utsmykkingen av Oslo rådhus 1938
 • Mention honorable Verdensutstillingen i Paris 1937

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggdekorasjoner kafé Peer Gynt, Paris (1925-26) sammen med Per Rom
 • Majorstuen skole, Oslo (1934-35)
 • Sandefjord skole (1936-37)
 • Plankekjørere, Oslo rådhus (1951)
 • Nord-Østerdal fylkessykehus, Tynset (1958-60)
 • Holøydalen kapell, Tolga (1958)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Moss Kunstgalleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Stavanger Faste Galleri
 • Oregon State Galleri
 • Museum of San Francisco
 • Göteborg Konstmuseum
 • Ateneum, Helsinki
 • Kunstgall. Berlin (brent 1945)
 • Riksgalleriet
 • Norsk Kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norges Bank
 • Fredrikstad, Porsgrunn, København og Seljord kunstforeninger
 • Mosseporten sykehus, Moss
 • Norsk Hydro, Rjukan
 • Tankbåter Klaveness rederi
 • NSB
 • Kreditkassen
 • Utenriksdep.
 • Det Norske Spisevognselskap
 • Oppdal Turisthotell

Illustrasjonsarbeider

 • Ingeborg Aass: Barne-journalen. Med bidrag av Charlotte Bühler og Leif Salomonsen, Oslo 1939
 • Oddny Aukland og Jan Magnus Bruheim: Gyldendals lesebøker. Sjette skuleåret, Oslo 1967, s. 238

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1927-1931
 • Høstutstillingen, 1933-1937
 • Høstutstillingen, 1939-1940
 • Høstutstillingen, 1945-1949
 • Høstutstillingen, 1951-1954
 • Høstutstillingen, 1956-1963
 • Høstutstillingen, 1965
 • Høstutstillingen, 1970
 • Christiania Kunstforening, 1923
 • De 7, Kunstnerforbundet, Oslo, 1926
 • 7 unge malere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1927
 • Trondheim Kunstforening, 1927
 • Norwegian Art, London, 1928
 • Ung norsk kunst, Gall. Modern, Stockholm, 1929
 • 11 unge malere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1929
 • 10 unge norske malere, Göteborg, 1930
 • Landsutst., Trondheim, 1930
 • Sveits, 1930
 • Unionalen, København, 1931
 • Norwegische Malerei, Zürich, 1933
 • Norwegische Malerei, Berlin, 1933
 • Contemporary Norwegian Painting, New York, 1936
 • Verdensutstillingen i Paris, 1937
 • Nyare norskt monumentalmåleri, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1937
 • Jub. utst., Bergens Kunstforening, 1938
 • Nordisk utst., Göteborg, 1939
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Vårutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • Vårutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1947
 • Ung norsk kunst, København, 1946
 • 10 malere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1946
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Stockholm, 1947
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, København, 1949
 • Helsinki, 1950
 • La Gravure Norvégienne, Lausanne, 1950
 • Carnegie utst., Pittsburgh, 1950
 • Utst. revy 1930-50, Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Norsk nutidskonst, Göteborg, 1951
 • Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1951
 • Norsk utst., Rio de Janeiro, 1952
 • Norsk nutidskonst, vandreutst. Sverige, 1958
 • Nordisk grafik, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1960
 • Grafika Norweska, Kraków, 1966

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1932
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1934
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1937
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1955
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1960
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1964
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1969
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1974
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1978
 • Drammens Kunstforening, 1940
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1959
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1941
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1951
 • Skiens Kunstforening, 1940
 • Fredrikstad, 1945
 • Fredrikstad, 1959
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1951
 • Larvik Kunstforening, 1954
 • København Kunstforening, 1954
 • Trondheim Kunstforening, 1955
 • Trondheim Kunstforening, 1963
 • Trondheim Kunstforening, 1973
 • Gall. Brinken, Stockholm, 1955
 • Askim Kunstforening, 1955
 • Bergens Kunstforening, 1963
 • Gjøvik Gård, 1965
 • Gall. F 15, Moss, 1968
 • Gall. F 15, Moss, 1973
 • Gall. Strømmen, Trondheim, 1970
 • Gall. Oddvar Olsen, Drammen, 1972
 • Norsk Skogbruksmuseum, Elverum, 1975
 • Seljord Kunstforening, 1976
 • Porsgrunn Kunstforening, 1977
 • Vandreutst. museene i Nord-Østerdal, 1980

Ikke Angitt

 • Gall. Bellman, Oslo, 1982

Portretter

 • Selvportrett (1940-årene) gjengitt i Bergens Arbeiderblad 7.11.1963

Eget forfatterskap

 • Dagfin Werenskiold, Kunsten idag, 1967, hefte 3 s. 4–23 (ill.)
 • Karl Høgberg, Kunst og Kultur, 1951, s. 171–78 (ill.)
 • Henrik Sørensen, American-Scandinavian Rewiew, Princeton, 1943, nr. 31, s. 132–38 (ill.)
 • Harald Kihle, Kunst og Kultur, 1953, s. 146–66 (ill.)
 • Eyolf Nagell-Erichsen, Kunsten idag, 1969, hefte 3 s. 38–50 (ill.)

Litteratur

 • Grevenor, H., Langaard, J. H., Thiis, J., Norsk billedkunst siden 1814, Oslo, 1933, s. 93
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-, Leipzig, 1937, bd. 31, s. 516
 • Blomberg, E., i Konstrevy, Stockholm, 1938, s. 231 (ill.) s. 233-34
 • Blomberg, E., i Konstrevy, Stockholm, 1939, s. 66
 • Blomberg, E., i Konstrevy, Stockholm, 1941, s. 47, 49 (ill.)
 • Østvedt, E., Telemark i norsk malerkunst, Oslo, 1942, s. 131 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 237 (ill.)
 • Revold, R., Gran, H., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, s. 72, 128 (ill.)
 • Holm, A. E., i Bonytt, 1945, nr. 11/12 s. 161 (ill.)
 • Aulie, R., Moderne norsk malerkunst, Oslo, 1948, s. 34–35 (ill.)
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s. 117, 119 (ill.)
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register (ill.)
 • Mæhle, O., Søren Steen-Johnsen, en naturlyriker, Kunst og Kultur, 1951, s. 213–24 (ill.)
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850-1950, Oslo, 1952, s. 151
 • Revold, R., Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 211–13, 221
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 231, 248 (ill.)
 • Stenstadvold, H., Norsk malerkunst i norsk samfunn, Oslo, 1960, s. 154 (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1962, s. 435–37
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 96 (ill.)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1955-1973
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 43, 131, 248
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 71 (ill.)
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 9, s. 794
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 213
 • Hedmark. Bygd og by i Norge, Oslo, 1978, register s. 480 (Johnsen)
 • Kunst, 1978, nr. 3 s. 5
 • Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 115 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1981, bd. 11, s. 112
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 6, s. 203–04, bd. 7 s. 102
 • Nationen, 09.12.1944, (ill.)
 • Nielssen, F., i Dagbladet, 23.10.1945
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 30.10.1945
 • Gran, H., i Aftenposten, 26.10.1945
 • Willoch, S., i Morgenbladet, 27.10.1945
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 03.03.1951, (ill.)
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 06.03.1951
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 06.03.1951
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 07.03.1951, (ill.)
 • Næs, O., i Dagningen, 11.04.1951
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 05.11.1954
 • Ruud, H., i Østlandsposten, 11.12.1954
 • Arbeider-Avisa, 14.09.1955
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 04.10.1955
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 01.10.1955
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 06.10.1955
 • Gunnarsson, C. B., i Dagbladet, 07.10.1955
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 19.09.1959
 • Begby, S., i Fredrikstad Blad, 18.12.1959
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 11.11.1960
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 07.11.1960
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 04.11.1964
 • Durban, A., i Morgenposten, 08.11.1960
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 15.11.1960
 • Anker, P., i Arbl.bl., 07.11.1964
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 09.11.1964
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 10.11.1964
 • Moe, O. H., i Aftenposten, 12.11.1964
 • Eggum, A., i Dagbladet, 09.10.1969
 • Durban, A., i Morgenposten, 09.10.1969
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 11.10.1969
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 06.10.1973
 • Michelet, J. F., i Dagbladet, 16.10.1969
 • Michelet, J. F., i Dagbladet, 13.10.1973
 • Michelet, J. F., i Dagbladet, 30.10.1974
 • Arneberg, A., i Verdens Gang, 18.10.1973, (ill.)
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 26.10.1973
 • Arbeider-Avisa, 26.10.1973, (ill.)
 • Moen, U., i Adresseavisen, 26.10.1973, (ill.)
 • Refsum, T., i Vårt Land, 28.10.1974
 • Egeland, E., i Aftenposten, 01.11.1974
 • Hopstock, K., i Morgenbladet, 22.09.1978
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 27.09.1978
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 30.09.1978
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 31.10.1978
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 30.09.1978
 • Østlendingen, 23.07.1980, (ill.)

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv