Faktaboks

Ørnulf av Fjordene Salicath
Født
12. juni 1888, Ullensaker
Død
28. desember 1962, Elverum

S. ble født på fedrenegården Ingreid i Ullensaker, og vokste opp i Bergen hvor han bodde til han som ganske ung drog til sjøs. I 1903 begynte han på Den kgl. Tegneskole for å bli arkitekt, men gikk over til klassen for dekorasjonsmalere. 19 år gammel hadde S. sin første separatutstilling hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo og fikk stor anerkjennelse, bl.a. av Christian Krohg. Høsten 1909 var han i København og startet sammen med unge danske malere sammenslutningen De 13 som holdt en utstilling i Den Frie Udstillings lokaler. Det førte til en kunstnerisk seier for S. som ble boende flere år i København, der han særlig arbeidet med grafiske teknikker. Han ble nært knyttet til den danske kunstsamler og mesén Tetzen Lund, reiste med ham til utlandet og hjalp til med å bygge opp hans store samling av moderne kunst i København.

Tidligere malerier og grafiske arbeider av S. vitner om innflytelse fra Edvard Munch. Omkring 1916 fikk hans bilder et lysere og muntrere preg gjennom påvirkning av Henrik Lund. Også Bernhard Folkestad og Ludvig Karsten har hatt betydning. S. var eksperimenterende og produserte mye, men de mange verv i kunstnerorganisasjoner tok tid og de store forventninger som var stilt ble ikke innfridd. S. arbeidet med en rekke motiver: landskap, interiører, sirkus-interiører, stilleben, akter, karikaturer og komposisjoner med scener fra bibelen og mytologien. Han malte også en rekke portretter, f.eks. Min mor (1907), Anders Krogvig (1915), Ludvig Karsten, Christian Krohg, David Knudsen som Celius, Eyolf Soot (1920), Matti Aikio og Herman Wildenvey (1941). Hans uttrykksform var naturalistisk, i noen arbeider ses en tendens mot impresjonisme, i andre mot en mer ekspressiv form. Koloritten hadde et kjølig preg med valører i grønt, blått, brunt, sort og hvitt. S.' kunstneriske talent kom kanskje best til uttrykk i hans grafiske arbeider, f.eks. Måneoppgang (ca. 1920). Han var musikalsk og utgav flere komposisjoner. Han skrev også flere kokebøker og var kjøkkensjef i Nevlunghavn.

S. var en dyktig organisator, og bl.a. en av opphavsmennene til Kunstnerkarnevalet som han ledet gjennom en rekke år. Da Oslo bystyre besluttet å stenge byens bodegaer, var det S.' idé og initiativ som førte til at Blom fikk fortsette som Kunstnerforeningens restaurant. Overskuddet av driften skulle gå til understøttelsesfond for kunstnere. S. var under krigen bosatt på Tange gård på Ringsaker, deretter på Hamar og Vang i Hedmark.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Carl Peter Fredrich Guise Salicath, infanterikaptein (1860 - 1920)
 • Emilie Constanse Pouline Schau (1862 - 1942)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under bl.a. Johan Nordhagen 1903–06
 • elev av Kristian Zahrtmann, København vinteren 1906
 • undervisning av Hans Heyerdahl og Henrik Sørensen
 • studier ved kroki-skoler i Paris 1911 og -12

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1910
 • Henrichsens legat 1911 og -12
 • antagelig Schäffers legat
 • Statens reisestipend 1935
 • Studieopphold i København 1906, 1909 og antagelig 1910
 • Berlin 1910–11
 • København 1911
 • to halvårige opphold i Paris 1911 og -12
 • Paris ca. 1919
 • Italia 1925

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1931–36.
 • Medlem Den faste Jury 1930–36
 • medlem Tilsynsrådet Kunstnernes Hus, Oslo 1931–33, medlem fondskomité
 • medlem Foreningen Norske Grafikere og Unge Kunstneres Samfunn, styremedlem
 • medstifter Bildende kunstneres landsforb., første formann 1930
 • formann Kunstnerforbundet 1928–38
 • medlem Statens råd i kunstneriske spørsmål
 • Kunstnernes stipend komité

Priser, premier og utmerkelser

 • 6. premie Mittet og Co.s julekortkonkurranse 1914
 • R1 St. Olavs Orden 1950
 • æresmedlem Kunstnerforbundet, Storkors av Purpurnæseordenen

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • 13 store malerier med motiver fra renessansen, Kafé Kaiserhof, Dronningens gt. 32, Kristiania (1913, senere fjernet)
 • Altertavle, Melbo kirke (1925)
 • Portretter, Sven Elvestad, Hjalmar Christensen, Nils Kjær og Carl Nærup (1915) Grand Hotel, Oslo
 • Portrettgalleri, Blom restaurant, Oslo
 • Veggmaleri, restaurant Neptun, Strand Hotell, Fevik (1937, delvis fjernet)
 • Veggmaleri spisesal, Sjusjøen Høyfjellshotell (etter 1945)
 • Freske, kantine Hedmark og Oppland slakterier A/L (ca. 1954)
 • Veggmaleri, kantine Moelven Bruk A/S (1942, huset revet ca. 1950-årene)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Rolf Stenersens Samling, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Kunstforenings Faste Galleri
 • Museer i Stockholm, Helsinki, Amsterdam, München og London
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Bodø Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • K. F. Brøgger: Romerske finansbaroner og kurtisaner på Ciceros tid, Oslo 1941
 • D.s.: Erotikk og politikk under den romerske republikk, Oslo 1942

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1911-1915
 • Høstutstillingen, 1919-1920
 • Høstutstillingen, 1923-1933
 • Høstutstillingen, 1936
 • Høstutstillingen, 1938
 • Høstutstillingen, 1952
 • Høstutstillingen, 1957-1961
 • De unges utst., Kristiania, 1906-1909
 • De 13s utst., København, 1909
 • De 13s utst., København, 1910
 • Kleis, København, 1912
 • Société des Artistes Indépedants, Paris, 1912
 • Société des Artistes Indépedants, Paris, 1913
 • Modern Norwegian Artists, Brighton, 1913
 • Glaspalast- Ausstellung,, München, 1913
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Christiania Kunstforening, 1914
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1914
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1915
 • San Francisco, 1915
 • Trondheim Kunstforening, 1919
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Nordisk grafikk, Stockholm, 1924
 • København, 1925
 • Internasjonal grafikkutst., Firenze, 1927
 • Exhibition of Norwegian Art, The Royal Society of British Artists Galleri, London, 1928
 • Interskandinavisk grafisk kunst, Stockholm, 1931
 • Interskandinavisk grafisk kunst, Helsinki, 1931
 • Nordisk grafikk, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Den norske utst., Riga, 1934
 • Contemporary Norwegian Painting, New York, 1936
 • Verdensutstillingen, Paris, 1937
 • Bianco e Nero -Artisti Grafici Norvegesi, Roma, 1937
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Nord-norske kunstutst., 1952
 • Svart og hvitt idag, Foreningen Norske Grafikere, 1953

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1907
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1909
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1911
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1912
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1916
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1917
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1918
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1920
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1921
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1923
 • Angivelig utst., Bergen, 1910
 • Angivelig utst., Stavanger, 1910
 • Christiania Kunstforening, 1913
 • Ålesund Kunstforening, 1919
 • Trondheim Kunstforening, 1919
 • Drammens Kunstforening, 1923
 • Oslo Kunstforening, 1930
 • Tange gård, Ringsaker, 1943
 • Gjøvik Kunstforening, 1944
 • Hamar, 1945
 • Kristiansund, 1947
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1948
 • Göteborg, 1948
 • København, 1948
 • Aalesunds Kunstforening, 1949
 • Kristiansunds Kunstforening, 1949
 • Rådhuset Kongsvinger, 1949
 • Hotel Central, Elverum, 1951
 • Hamar Kunstforening, 1965

Portretter

 • Tegninger utført av Carl Jensen gjengitt i Extrabl., København 17.11.1910 og 4.11.1911
 • Tegning utført av Jais Nielsen gjengitt i Politiken, København 27.12.1910
 • Selvportrett (tegning 1938) gjengitt i Morgenbladet 11.6.1938
 • Tegning utført av Øyvind Sørensen (1938) gjengitt i Aftenposten 10.6.1938
 • Selvportrett (tegning 1948) gjengitt i udatert avis Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv
 • Tegning utført av Øyvind Sørensen gjengitt i Aftenposten 11.6.1958
 • Maleri utført av Johan Fredrik Hveding (olje), Blom restaurant, Oslo
 • Tegning utført av Gösta Hammarlund (1958) gjengitt i Dagbladet 9.6.1958

Eget forfatterskap

 • Matstell i hytta og byssa, Oslo, 1926
 • Lett og god sommerkost, Oslo, 1932
 • God mat på landet i sommer, Oslo, 1933
 • Så spiser vi litt, Hamar, 1937
 • kunstanmelder Hamar Stiftstidende gjennom mange år, oppskrifter til Tidens Tegn, artikler i dagspressen

Litteratur

 • Tidskrift för konstvetenskap, Lund, 1917, s. 41
 • N. A. Brinchmann, Norges jubilæumsutstilling 1914, Officiel beretning, (Kristiania, 1924, bd. 2, s. 390
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register
 • O. Willums, E. Ingebretsen, Om grafisk kunst, Oslo, 1928, s. 99
 • J. H. Langaard, Samtida konst i Norge, Malmö, 1929, register
 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 844
 • K. Sinding Larsen, Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, register
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 216 (ill.)
 • H. Stenstadvold, Id__eacute;kamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900–1919, Trondheim, 1946, register
 • S. A. Thyness, Ørnulf Salicath, Hamar, 1948
 • katalog nr. 108, Kunstnernes Hus, 1948, (ill.)
 • E. Lillevold (Red.), Hamars historie, Hamar, 1949, register
 • A. B. Sundseth, A. C. Melhus, Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 142
 • R. Revold, Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 78
 • J. J. Grimelund Og O. Flønes, Trondhjems kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 223, 242 (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Norske grafikere, Oslo, 1956, s. 69 (ill.)
 • E. Mentze, William Scharff, København, 1958, s. 26, 38
 • H. Vollmer, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1958, bd. 4, s. 147
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1959, s. 565
 • M. Schulerud, Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register (ill.)
 • O. Rønning Johannesen, For den bildende kunst, Bergen, 1963, register
 • H. Alsvik, Drammens kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 243
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 16, spalte 771
 • M. Schulerud, På Grand i hundre år, Oslo, 1974, s. 169, 173 (ill.)
 • A. Eggum, i Rolf E. Stenersens gave til Oslo by, 1974, register (ill.), katalog Oslo kommunes kunstsamlinger
 • E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 9, s. 247
 • Hedmark, Oslo, 1978, s. 258, Bygd og by i Norge
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 10, s. 212
 • S. Gjessing (Red.), Kunstnernes Hus 1930–1980, Oslo, 1980, s. 224
 • Kunst og museum, Danmark, 1984, s. 39, temanr.
 • Aftenposten, 19.05.1908
 • C. Krohg, i Dagens Nyt, 08.09.1909
 • A. Thornam, i Verdens Gang, 21.09.1911
 • Politiken, København, 14.01.1912
 • Riget, (Kristiania, 14.01.1912
 • Verdens Gang, 22.11.1912
 • Jappe Nilssen, i Dagbladet, 10.03.1913
 • J. Storm, i Ukens Revy, (Kristiania, 12.11.1915, (ill.)
 • Jappe Nilssen, i Dagbladet, 26.01.1916
 • Tidens Tegn, 22.01.1916, (ill.)
 • A. øverland, i Ukens Revy, 21.09.1917, (ill.)
 • Jappe Nilssen, i Dagbladet, 17.09.1918
 • Jappe Nilssen, i Dagbladet, 20.03.1920
 • Jappe Nilssen, i Dagbladet, 06.04.1921
 • Pola Gauguin, i Tidens Tegn, 15.05.1923
 • Mumle Gåsegg (J. Borgen), i Dagbladet, 01.12.1935
 • G. Gramm, i Hedmarkingen, 13.10.1943, (ill.)
 • G. Gramm, i Oplendingen, 15.04.1944
 • Sunnmørspalte, 30.09.1944
 • Hamar Stiftstidende, 25.08.1945
 • Romsdalspalte, 09.06.1947
 • Pola Gauguin, i Verdens Gang, 01.07.1948
 • G. Reiss Andersen, i Dagbladet, 02.07.1948
 • H. Alsvik, i Drammens Tidende, 31.12.1948
 • E. Lund, i Fremtiden, 03.01.1949
 • Møre Dagblad, 23.02.1949
 • Glåmdalen, 24.11.1949, (ill.)
 • Hamar Stiftstidende, 14.12.1951
 • Hamar Stiftstidende, 31.12.1962
 • Hamar Arbeiderblad, 24.03.1965

Arkivalia

 • B. Stenseth, Kunstner eller kulturarbeider, Universitetet i Oslo, 1983, s. 21, hovedoppgave
 • Norsk portrettarkiv, Riksantikvaren
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv