J.s familie flyktet fra Tyskland i 1933 og slo seg ned i USA. Hennes tilknytning til Norge var opprinnelig hennes norskættede mormor og dennes sommerhus på Hankø. Sommerbesøket i 1948 resulterte i 3 1/2 års opphold, bl.a. med studier på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Kunstakademiet. Fra 1962 var hun bosatt i Norge for godt. J.s interesser spente over mange felt. Hennes engasjement for psykisk utviklingshemmede barn, vanskeligstilt ungdom, diskriminerte minoritetsgrupper og truede dyrearter avspeiler seg i hennes motivkrets, både som tegner og billedhugger. Samtidig hadde hun store kunnskaper innen moderne ballett og musikk. Hun laget bl.a. en rekke relieffer inspirert av ballettoppsetninger i New York og Oslo. På minneutstillingen i Unge Kunstneres Samfunn ble det bl.a. vist 3 ballettrelieffer i tre, 38 apeportretter (tegning og akvarell) og dyremasker i henholdsvis pappmasjé, gips og steingods. J. brukte gjerne utradisjonelle materialer, men aldri bronse og granitt.