Faktaboks

Anders Guttormsen Wigdahl
Født
10. mai 1830, gården Vigdal, Lyster
Død
31. august 1914, Bergen

W. vokste opp i små kår i Luster, og måtte allerede 15 år gammel ut å tjene til livets opphold, bl.a. som vikarierende omgangsskole-lærer. Vinteren 1850-51 drog han til Bergen, vervet seg som soldat og var 1855-67 underoffiser ved Bergens Bataljon. Etter å ha tatt eksamen ved underoffiserskolen i 1857 ble han ansatt ved politiet i Bergen, der han ble til høsten 1874 da han drog til Düsseldorf. Han hadde i de to foregående år utdannet seg som maler i fritiden, først ved Bergen offentlige tegneskole (1872-73), deretter som elev av J. L. Losting og A. Askevold. Hos sistnevnte fungerte han også som assistent i forbindelse med bestillinger av norske landskaper fra engelske turister. Etter råd fra sine lærere valgte han, 44 år gammel, å satse på en kunstnerkarrière ved å dra til Düsseldorf, der han det første halve året var A. Rasmussens elev. Han ble boende i byen helt til 1879, bare avbrutt av studiereiser til Norge om somrene. Fra 1879 var han bosatt i Bergen til sin død i 1914.

W.s hentet sine motiver fra Vestlandsnaturen med skisser fra studiereiser som grunnlag. Hans spesialitet er daler med elver og fosser. Maleriene følger den tilvante düsseldorfer-maneren som W. hadde en viss suksess med i Bergen i 1870-årene. Men etter hvert som sansen for naturalistenes måte å se landskap på vant fram i 1880-årene, uten at W. evnet å følge med, virket hans bilder stive og gammelmodige, og publikum vendte ham ryggen. Dette gjorde de siste par ti-år av W.s liv både bitre og materielt sett vanskelige.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anders Guttormsen, husmann
 • Kristi Johnsdatter

Utdannelse

 • Bergen offentlige tegneskole under J. Meyer og H. Bücker 1872-73
 • elev av Johan Ludvig Losting og Anders Askevold, Bergen 1873-74
 • elev av Anton Rasmussen, Düsseldorf 1874-75

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser på Vestlandet somrene 1873, -75 (Voss), -77, -78 (Sunnfjord, Jølster, Nordfjord)
 • Düsseldorf november 1874 til juni 1879, bare avbrutt av studiereisene i Norge

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Hist. Museum, Bergen

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1884
 • Høstutstillingen, 1886
 • Høstutstillingen, 1887
 • Nordisk Kunst- og Industriutst., 1872
 • Kunst- og Industriutst., 1873
 • Den akademiske utst., 1876
 • Den akademiske utst., 1876
 • Verdensutst. i Philadelphia, 1876
 • Utst. av norsk maleri, 1877
 • Verdensutst. i Paris, 1878
 • Nordisk utst., 1881
 • Nordisk utst., 1888

Litteratur

 • Bergens Kunstforening i femti Aar, 1888, s. 38, 119-20
 • Norske malere og billedhuggere, 1907, bd. 2, s. 331
 • Tidens Tegn, 03.09.1914
 • Dagsp., 06.09.1914
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., 1942, bd. 35, s. 549
 • Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, 1976, bd. 10, s. 729

Arkivalia

 • Manus saml. 701.1, 701.70, 701.71 (J. Bøgh), Universitetsbiblioteket i Bergen
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv